Събота, 30.05.2020
Бъдете отговорни! Спазвайте дистанция!       

Уран и алфа активност в питейната вода на Хасково

Уран и алфа активност в питейната вода на Хасково

Снимка: Уран и алфа активност в питейната вода на Хасково


На 04.04.2017 г. Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ към МОСВ е информирала РЗИ - Хасково за установено несъответствие в качеството на водата по химичен показател „уран“ и „алфа активност“ в някои тръбни кладенци, използвани за питейно-битово водоснабдяване в града.


От страна на РЗИ незабавно е наредено да се извърши извънредно взимане на проби от всички тръбни кладенци, използвани за водоснабдяване на тези части от града. Пробите са изследвани в лабораториите на Националния център по радиобиология и радиационна защита. Според предварителните резултати, в четири от деветте водовземни съоръжения продължава да се отчита, макар и в по-малка степен, несъответствие по химичен показател уран.


С цел превенция на общественото здраве със заповеди на директора на РЗИ-Хасково от 07.04. и 11.04. съобразно резултатите от направените химически анализи и предварителните резултати от последните проби вода, е разпоредено на ВиК дружеството да бъдат спрени всички тръбни кладенци, показали несъответствие в качеството на подаваната вода.

РЗИ изисква и осигуряването на техническа възможност за довеждане на вода от съседни зони на водоснабдяване с качества, отговарящи на нормативните изисквания - без уран.

На 11.04. управителят на ВиК - Хасково информира директора на Регионалната здравна инспекция, че предписанията са изпълнени и рискове за здравето на хората не съществуват.
От РЗИ - Хасково са взети нови проби за анализ, които да установят ефективността на предприетите мерки. Целта е да се предотвратят евентуални здравни рискове за хората при продължителна употреба на вода с отклонения по химични показатели. 
Министерството на здравеопазването провежда срещи с всички отговорни ведомства за координиране на съвместните действия за решаване на проблема и проучване на причините, довели до установените отклонения. МЗ е в контакт и с представителя на Световната здравна организация в България д-р Скендер Сила за експертна оценка по провежданите мерки.

Е-здравеЙ Новини
 

12-04-2017 | виж всички новини | 

Анкета

Анкета: Запознати ли сте с вредата от пушенето?
[Виж резултатите]

На този ден

  Бийтълс започват записването на  своя Бял албум на 30 май 1968 г.                ... повече