Сряда, 22.05.2024
        Нашият сайт се издържа от реклами и дарения!               

Маастрихтският договор (Договор за Европейски съюз) е подписан на 7 февруари 1992 г.

Маастрихтски договор

Снимка: Маастрихтският договор създава Европейския съюз

Маастрихтският договор (Договор за Европейски съюз) е подписан на 7 февруари 1992 г. в град Маастрихт между 12 страни, които членуват в Европейската икономическа общност след преговори за образуване на икономически, валутен и политически съюз.

Маастрихтският договор влиза в сила на 1 ноември 1993 г. и води до създаването на Европейския съюз (ЕС).

Променен е с влизането в сила от 1 май 1999 г.  Амстердамски договор.

По своята същност Европейският съюз представлява обща рамка за развитието на интеграция между държавите, членуващи в него.

Две са  основните направления:
- общ (единен) пазар, ръководен от съществуващите и по-рано общности - Европейска общност за въглища и стомана (ЕОВС), Европейска общност за атомна енергия (ЕВРАТОМ) и Европейската икономическа общност (ЕИО)
- въвежда Общата външна политика и политика на сигурност (ОВПС) и Сътрудничеството в областта на правосъдието и вътрешния ред (СОПВР).

Маастрихтският договор регламентира дейността на органите на Европейския съюз- Европейски парламент, Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия, Съд на Европейските общности, Сметна палата на Европейския съюз.

Договорът определя минималните компетенции на Съюза в областта на културата, здравеопазването, защитата на потребителя, трансевропейски мрежи, индустриалната политика и други.

Решено е и да се създаде Европейски валутен съюз с обща парична единица, по-късно наречена евро. С него ЕИО се преименува в Европейска общност (ЕО).

Договорът от Лисабон (известен като Лисабонския договор, Договор за реформи) е международен договор между 27-те държави-членки на Европейския съюз (ЕС), подписан на 13 декември 2007 година в Лисабон по време на португалското председателство на ЕС и влязъл в сила на 1 декември 2009.

Сред нововъведенията на Лисабонския договор, са юридическото сливане на ЕС и ЕО, разширяването на процедурата на съвместно вземане на решения в областта Полицейско и съдебно сътрудничество при наказателни дела, по-големи права на националните парламенти в законодателството на ЕС, въвеждането на Инициатива на европейските граждани, увеличаване на компетенциите на Върховния представител за външна политика и политика на сигурност, обвързан с „Хартата на основните права“.

Здраве и култура Любопитно

07-02-2024 | виж всички новини | 


loading...

Анкета

Консултирате ли се с фармацевти в аптеките
[Виж резултатите]

На този ден

На 22 май 1956 г. Трихълмието - Тримонциума  в Пловдив е обявен за архитектурно-музеен резерват „Старинен Пловдив“.  Пло... повече

Препоръчани страници