Вторник, 14.07.2020
Бъдете отговорни! Спазвайте дистанция!       

Кардиолозите и алтернативите на пушенето: устройства за нагряване на тютюна без горене

алтернативите на пушенето: устройства за нагряване на тютюна без горене

Снимка: Алтернативите: устройства за нагряване на тютюна без горене

 

Устройства с нагряване без горене нагряват тютюнев стик за еднократна употреба чрез тънка метална пластина.

Стикът се нагрява посредством контрол на температурата до 350°C и не възниква горене, няма пламък, пепел или дим. Освен това, и за разлика от електронните цигари, тези устройства не изпаряват течност, съдържаща ароматизиращи съставки, пропиленгликол или растителен глицерин. Но тези нови устройства трябва да бъдат обстойно изследвани в клинични проучвания, особено що се отнася до техния ефект за сърдечносъдовата система.

Тъй като устройствата без горене нагряват тютюна, вместо да го горят, те отделят значително по-ниски концентрации на токсични вещества в сравнение с цигарите.

Измерените в аерозола на тези изделия вредни и потенциално вредни вещества (ВПВВ), в т.ч. канцерогени и вещества, токсични за сърдечносъдовата система, дихателната система, репродуктивната система и развитието (на основата на списък, публикуван от FDA през 2012 г.), са намалени със средно над 90% както в обикновените, така и в ментоловите варианти на нагреваемите тютюневи изделия в сравнение с концентрациите им в цигарения дим. Това намаление на емисиите води до (90%-но или по-голямо) намаление на in vitro цитотоксичността и мутагенността както в газова, така и в твърда фаза на димния аерозол от трета ръка (THS) в сравнение с дима от 3R4F референтна цигара [16].

По-сложно е в предклинична среда да се анализират маркерите за сърдечносъдови заболявания, защото, за разлика от канцерогените, няма един специфичен маркер, който причинява CAD, а по-скоро става дума за комбинация от маркери и патофизиологичният механизъм е до голяма степен неизвестен.

В серия от рандомизирани клинични проучвания бе доказано, че биомаркерите за излагане (BoExp) на ВПВВ намаляват значително при пушачи, които преминават напълно на продукти с нагряване без горене, само за пет дни. Тези изменения се запазват до голяма степен и в амбулаторна среда за период от три месеца при пушачи от Америка, които преминават на нагреваеми тютюневи изделия [17].

Когато параметрите, свързани със сърдечносъдовата система, бъдат сравнени при пушачи, които продължават да пушат и пушачи, които преминават на устройство с нагряване, се отчита статистически значимо подобрение на пет индекса (HDL-C; WBC; FEV1%pred; COHb; Total NNAL) при тези, които са преминали на устройства с нагряване [16].

Друго проучване, в което се прави сравнение на острия ефект от нагреваемите изделия, електронните цигари и цигарите върху оксидативния стрес, антиоксидантните резерви, активирането на тромбоцитите, поток медиираната дилатация, кръвното налягане, както и се измерва удовлетворението, показва, че изделията без горене имат по-малко въздействие от електронните цигари и цигарите върху разтворимия Nox2 пептид и 8-изопростагландин.

F2a-III и витамин E. И устройствата с нагряване, и електронните цигари имат по-слабо в сравнение с цигарите въздействие върху поток медиираната дилатация, H2O2, разпадането на H2O2, разтворимия CD40 лиганд и разтворимия P-селектин. Ефектът от устройствата с нагряване и в по-малка степен на електронните цигари върху кръвното налягане е по-слабо изразен от този от цигарите [18].

Подобрената сърдечносъдова функция след преминаване на продукти с нагряване се потвърждава и в друго проведено наскоро проучване, което показва, че замяната на конвенционалните цигари с устройства с нагряване подобрява лявата вентрикуларна (LV) лонгитудинална миокардна деформация,  LV разсукването и намаления работен индекс на LV миокарда, което вероятно е свързано с едновременното подобряване на артериалната еластичност, ендотелната и коронарна микроциркулационна функция и атрио-вентрикуларния възел за един месец [19].

Тъй като IQOS (устройство с нагряване без горене) се класифицира като тютюнево изделие (за разлика от електронните цигари), за да получи разрешение да се продава в САЩ, трябва да бъде доказано, че то е по-малко вредно от конвенционалните цигари.

FDA отговаря за одобряването на нови тютюневи изделия за продажба на пазара в САЩ след разглеждане на съответните проучвания, които сочат намалена вреда в сравнение с конвенционалните цигари.  На 30/04/2019 FDA обяви, че издава разрешение за продажба на новите тютюневи изделия, произведени от  Филип Морис Продъктс С.А. за системата за нагряване на тютюн IQOS. FDA наложи строги ограничения за маркетинга на продуктите с цел да не се допуска достъп на младежите до изделието. След обичайния обстоен научен анализ в рамките на процедурата за разрешение на тютюнево изделие преди пускането му на пазара (PMTA), агенцията реши, че разрешаването на продажбата на тези продукти на пазара в САЩ е подходящо за опазване на общественото здраве, защото, наред с другите съображения, те образуват по-малко и по-ниски концентрации на токсични вещества в сравнение с горимите цигари [20].

Заключение

Въпреки че е няма никакво съмнение, че всички нови тютюневи изделия имат кумулативен ефект върху здравето, включително и върху сърдечносъдовата система, налице са все повече доказателства, че те са по-малко вредни от конвенционалните цигари.

Кардиолозите трябва да продължат да настояват техните пациенти да се въздържат напълно от пушене в каквато и да е форма. И макар че всички кардиолози трябва да дават този съвет на своите пациенти, които пушат от години, винаги ще има една част от пациентите, които не могат или не искат да спрат да пушат. В тези случаи електронните цигари и устройствата с нагряване може да бъдат полезни за смекчаване на унищожителните последствия от тютюнопушенето.  

 

Източници

Frishman WH. Smoking cessation pharmacotherapy--nicotine and non-nicotine preparations. Prev Cardiol. 2007;10(2 Suppl 1):10-22. 
Richard Klein: Cigarettes are Sublime (paperback) 1993, Duke University Press.
Richter D. Smoking: a deadly pleasant habit--is there a way out? Angiology. 2008;59:49S-53S. 

е - Здраве и култура Здравен форум

13-02-2020 | виж всички новини | 


loading...

Анкета

Как оценявате степента на вредност на обикновените цигари, електронните цигари и устройствата за нагряване на тютюн?
[Виж резултатите]

На този ден

  На 14 юли 1789 г  е превзета Бастилията  (начало на Френската революция). 14 юли е национален празник на Франция. Бастилията  ... повече