Понеделник, 24.02.2020

Начало » Здраве » В Бургас стартира VII-ма Национална конференция по неонатология

В Бургас стартира VII-ма Национална конференция по неонатология

В Бургас стартира VII-ма Национална конференция по неонатология
В Бургас стартира VII-ма Национална конференция по неонатология

 

Елитът на детското здравеопазване се събра за участие в престижния форум в Бургас - VII-ма Национална конференция по неонатология.

Темата, която ще обсъждат в рамките на два дни над 150 неонатолози и други специалисти от цялата страна е: „Актуални проблеми в неонатологията“.

В научната програма на конференцията по неонатологията са включени 34 доклада.

"Тази година конференцията е посветена на актуалните проблеми", обясни по време на откриването проф. Мая Кръстева, председател на Българската асоциация по неонатология. 

„Ще се разискват проблемите на недоносените деца. Ще се обсъдят и проблемите за вродените инфекции, свързани с майчиния организъм и бременността, което също е много актуален проблем“, съобщи проф. Кръстева.

"Научен доклад от Бургас представя изключително рядко генетично заболяване. Това е втори случай, който се диагностицира в България", обясни д-р Стилияна Томова, началник на Отделението по неонатология към УМБАЛ - Бургас. 

„Засяга нервната система и затова е невъзможно да се осъществяват основните жизнени функции като дишане и движения. Пациентите загиват в много ранен период“, допълни тя.

Програмата на първия ден на VII-ма Национална конференция по неонатология:

Първа сесия с модератор: доц. д-р В. Атанасова

15:30 – 15:45 – Откриване на Конференцията

15:45 -16:05 – Пробиотици  и неонатална жълтеница. Т. Итова и колектив (Русе)

16:05 – 16:25 – Вроден хилоторакс – пренатално и постнатално лечение. Д. Стоичкова и колектив (МБАЛ „Надежда“, София)

16:25 – 16:45 – Употреба на пробиотици в неонаталната практика. доц. д-р Р. Георгиева (Неонатологична клиника, София)

16:45 – 17:05 – Скрининг за критични кардиопатии при новородени – практически акцент. А. Генчева и колектив (МБАЛ „Ависмедика“, Плевен)

Втора сесия с модератор: проф.  д-р  Б.Слънчева  

17:20 – 17:40 – Бъбречна недостатъчност в неонаталния период. Е. Николова и колектив (Неонатологична клиника, София)

17:40 – 18:00 – Ролята на пробиотикаActive flora baby за формиране на чревния микробиом при недоносени деца. М. Калайджиева (УМБАЛ „Токуда“)

18:00 – 18:20 – Клиничен случай на новородено с вроден хилозенплеврален излив и фетална хирургия – диагноза и терапевтичен протокол. Р. Масларска и колектив (МБАЛ „Токуда“, София)

18:20 – 18:40 – Превенция чрез ранната хранителна диета от самото начало. (HIPP)

18:40 – 19:00 – Обсъждане

Програмата на втория ден на VII-ма Национална конференция по неонатология:

Трета сесия с модератор: доц. д-р  Хр. Мумджиев

09:00 – 09:20 – Проследяване на екстремно незрели новородени до изписването им в къщи за 14-годишен период. доц. д-р В. Атанасова и колектив (УМБАЛ “Г. Странски“, Плевен)

09:20 –09:40 – Проблеми и изход при новородени с екстремно ниско тегло или гестационна възраст, родени в „Майчин дом“ – актуална информация. Л. Вакрилова и колектив („Майчин дом“, София)

09:40 – 10:20 – Симпозиум Киези

10:20 – 10:40 – Лечение на хемангиом в кърмаческа и ранна детска възраст проф. д-р М. Кръстева (УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив)

Четвърта сесия с модератор: д-р Л. Вакрилова  

11:00 – 11:20 – Нашият опит с „Виенската концепция“ при реанимация и лечение на RDS при ELBW. П. Радулова („Майчин дом“, София)

11:20 – 11:40 – За кожата на едно новородено – биология и функции на неонаталната кожа доц. д-р Хр. Мумджиев (Неонатологична клиника, Стара Загора)

11:40 – 12:00 – Родените малки за гестационната възраст деца - какво можем да постигнем в наши дни В. Йотова (Варненско Педиатрично Ендокринологично Дружество)

12:00 – 12:20 – Невромониториране в неонаталния период. доц. д-р Р. Георгиева и колектив (Неонатологична клиника, София)

12:20 – 12:40 – Пробиотици. Актуални критерии за ефективност и клиничен подбор. проф. д-р М. Кръстева (УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив)

12:40 – 13:00 – „Грижа за кожата при АД – правила и грешки“ доц. д-р И. Йорданова, д.м. клиника по Кожнии венерически заболявания УМАЛ Георги Странски, Плевен

Пета сесия с модератор:  доц. д-р  Р.Георгиева

14:30 -14:50 – Рискове при късните новородени

             14:30 – 14:40 – RSV превенция при родените в 31 – 32г.с.

              доц. д-р Р. Георгиева(Неонатологична клиника, София)

              14:40 – 14:50 – RSV инфекции – има ли нещо ново

              проф. д-р Б. Слънчева(„Майчин дом“, София)

14:50 – 15:10 – Епидемичен взрив на RSV инфекции в Клиника по Неонатология през зимния сезон 2019 г. Л. Вакрилова и колектив („Майчин дом“, София)

15:10 – 15:30 –Храни и гени доц. М. Георгиева (Институт по молекулярна генетика при БАН)

15:30 – 15:50 – Оценка на неонаталната болка. П. Петлешкова (УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив)

15:50 – 16:10 – Ентералното хранене на преждевременно родени деца – малките промени биха могли да доведат до значително подобрение Aptamil – хранителни решения проф. д-р Б. Слънчева(„Майчин дом“, София)

Шеста сесия с модератор:  проф. д-р М. Кръстева

16:30 – 16:50 – Вродени пневмонии Ст. Хитрова и колектив („Майчин дом“, София)

16:50 – 17:10 – Неонаталнивътреболнични инфекции -  честота, етиология и рискови фактори. П. Гацева и колектив (УМБАЛ „Г. Странски“, Плевен)

17:10 – 17:30 – Препоръките на ESPGHAN 2019 за профилактика и лечение на антибиотик асоциираната диария в детска възраст. доц. д-р Е. Пантелеева (МБАЛ „Софиямед“)

17:30 – 17:50 –Лечение с Микардис по време на бременност – отражение върху плода. (Клиничен случай) В. Димитрова и колектив („Майчин дом“, София)

17:50 – 18:10 – Клиничен случай на пренатално установена критична сърдечна малформация – прекъсната аортна дъга тип А и голям междукамерен дефект – терапевтично поведение. Д. Стоичкова и колектив (МБАЛ „Надежда“, София)

18:10 – 18:30 – Клинична характеристика на отклоненията при слухов скрининг на новородени през периода 2009 – 2019г. в болница Токуда. В. Константинова и колектив (МБАЛ „Токуда“, София)

18:30 – 18:45 – Обсъждане

е - Здраве и култура Здравен форум

12-10-2019 | виж всички новини | 

comments powered by Disqus

Коментари


Най-четени

 За теб

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio