Петък, 28.02.2020

Начало » Любопитно Новини » Успешно приключиха обученията за 300 ръководители и експерти от държавната администрация

Успешно приключиха обученията за 300 ръководители и експерти от държавната администрация

 

„Успешно приключиха обученията за 300 ръководители и експерти от държавната администрация, проведени от ИПА, във връзка с изпълнението на проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“

 

В периода 9 февруари – 16 март 2017 г., Националния ресурсен център по CAF на Института по публична администрация, успешно приключи с обучението на 300 ръководители и експерти от държавната администрация на тема „Управление на качеството и внедряване на CAF“. Обучението се реализира по проект BG05SFOP001-2.002-0001 „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В обучението взеха участие представители на 48-те администрации, които са подписали споразумения с ИПА за внедряването на CAF като инструмент за цялостно управление на качеството.

            През втората половина на месец април 2017 г., след преминаване на обучение на място, ще започне въвеждането на системата за качество в първата вълна от 16 администрации. Очаква се процесът да приключи до края на месец юли 2017 г., като през този период ще бъдат изготвени доклади за силните страни на администрациите, областите за подобрение и план с мерки за усъвършенстване

Проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

03-01-2017 | виж всички новини | 

comments powered by Disqus

Коментари


Най-четени

 За теб

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio