Сряда, 26.02.2020

Начало » Любопитно Новини » Отпадна задължението на ЮЛНЦ (сдружения) да подават декларация за действителен собственик

Отпадна задължението на ЮЛНЦ (сдружения) да подават декларация за действителен собственик

Отпадна задължението на ЮЛНЦ (сдружения) да подават декларация за действителен собственик
ЮЛНЦ без декларация за действителен собственик

 

С публикувани днес, 28.05.2019 г., в ДВ бр. 42, изменения и допълнения на Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП), отпада задължението за подаване на декларация за действителен собственик от юридически лица с нестопанска цел. 

Допълнението е направено с пар. 16, от Закона за изменение и допълнение на ЗМИП, с който се създава нова ал. 6 към чл. 63, със следното съдържание: „Данните за действителните собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, се заявяват за вписване, ако не са вписани на друго основание по делата или партидите на юридическите лица с нестопанска цел в съответния регистър като физически лица.

Когато лицата - действителни собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, са физически лица, които са различни от вписаните по изречение първо и които попадат в обхвата на § 2 от допълнителните разпоредби, данните за тях се заявяват за вписване." 

По отношение на мнозинството юридически лица с нестопанска цел, вписването на председател на управителния съвет в съответния регистър е достатъчно за идентифициране на действителен собственик на сдружението.

Е - здраве и култура Новини

28-05-2019 | виж всички новини | 

comments powered by Disqus

Коментари


Най-четени

 За теб

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio