Четвъртък, 30.11.2023
        Нашият сайт се издържа от реклами и дарения!               

В герба на българска институция има букви от глаголицата

В герба на коя българската институция ДАНС има букви от глаголицата.

Снимка: В герба на коя българската институция ДАНС има букви от глаголицата.

Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) е българска държавна агенция към Министерския съвет, която изпълнява политика по защита на националната сигурност.

В герба на българската институция ДАНС има букви от глаголицата.

ДАНС е правоприемник на Национална служба „Сигурност“ (НСС), която от своя страна е създадена въз основа на Второ главно управление на Държавна сигурност, закрита след разпадането на тоталитарните системи на управление в България в началото на 1990 г.

ДАНС извършва дейност за наблюдение, разкриване, противодействие и предотвратяване на замислени, подготвяни или осъществявани посегателства срещу националната сигурност, включително в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната, свързани със:

 • разузнаване в полза на чужди сили;
 • опасност за суверенитета, териториалната цялост на държавата и единството на нацията;
 • противоконституционна дейност;
 • участие на лица, заемащи висши държавни длъжности, в корупция и връзки с организираната престъпност;
 • прилагане на сила или използване на общоопасни средства с политическа цел;
 • опасност за икономическата и финансовата сигурност на държавата;
 • опасност за екологичната сигурност на държавата;
 • нарушаване функционирането на Националната система за защита на класифицираната информация;
 • застрашаване сигурността на стратегически за страната обекти и дейности;
 • деструктивно въздействие върху комуникационни и информационни системи;
 • международен тероризъм и екстремизъм;
 • незаконна международна търговия с оръжие, изделия или технологии с двойна употреба;
 • незаконно производство, съхраняване и разпространение на общоопасни средства, изделия или технологии с двойна употреба, наркотични вещества и прекурсори, когато това поражда опасност за нормалното функциониране на държавните органи;
 • трансгранична организирана престъпност, когато поражда опасност за националната сигурност;
 • незаконни миграционни процеси, застрашаващи националната сигурност;
 • сключване на неизгодни договори, изпиране на пари и усвояване на фондове от Европейския съюз чрез измама.

Здраве и култура Любопитно

08-09-2023 | виж всички новини | 


loading...

Анкета

Как спазвате назначената от лекаря терапия?
[Виж резултатите]

На този ден

30 ноември е Ден на движението "Градове за живота". Над 570  града в целия свят се обявяват срещу смъртното наказание Движе... повече

Препоръчани страници