Четвъртък, 29.02.2024
        Нашият сайт се издържа от реклами и дарения!               

Тодор Кантарджиев е роден на 24 декември 1955 г. в София

Тодор Кантарджиев е роден на 24 декември 1955 г. в София

Снимка: Проф. Тодор Кантарджиев

Професор д-р Тодор Веселов Кантарджиев е роден в София на 24 декември, 1955 година. Завършва Медицинска Академия София през 1981 г. От 1981 до 1982 г. работи в гр. Белово като лекар, от 1982 г. е научен сътрудник в Катедра военна епидемиология и хигиена на ВМА. От 1988 г. е в НЦЗПБ, последователно е ръководил лабораторен сектор, лаборатория, обединена лаборатория и от 1992 г. - Отдел микробиология. През 1986 г. придобива специалност Микробиология, през 2001 г. придобива специалност Клинична имунология и през 2004 г. специалност Епидемиология на инфекциозните болести. Доктор по медицина е от 1991 с дисертация на тема "Имунологични методи за диагностика на системната кандидоза". Доктор на медицинските науки е от 2008 г. на тема ”Проучвания върху етиологичната диагностика и етиотропната терапия на микозите в България”.

Доцент е от 1995 г., а професор от 2009 г. В 2004 г. придобива магистърска степен по Здравен мениджмънт в Медицински университет София с дипломна работа “Мениджмънт на клинична микробиологична лаборатория”.

Специализации в чужбина: 1989 – Европейската Федерация на Микробиолозите – Берлин, Институт Роберт Кох, Германия; 1990 – Асоциация на Германските Миколози – Фрайбург, Германия; 1991 – Стипендия към Немската Асоциация за Академичен Обмен – Мюнстер, Германия; 1999 – Кралското общество – Абърдийн, Великобритания; 2001 - Кралското общество – Абърдийн, Великобритания

Опит: Клинична микробиология - Епидемиология на инфекции придобити в обществото - Медицинска микология - Антибиотици - Индикация на рискови инфекции - Надзор на лекарствена резистентност - Структура на мрежа от лаборатории - Акредитация на лаборатории - Стандартизация на лабораторни методи

Участие в експертни и регулаторни органи: Експерт към Специализирана комисия за оценка на терапевтичната активност и безопасност на лекарствените продукти на МЗ до 2003г - Член на НУС на НЦЗПБ от 1988 - Член на Директорския съвет на НЦЗПБ от 1992 - Член на Комисията за оценка на ин витро диагностикуми към ИАЛдо 2005 - Член на Експертната комисия по епидемичен надзор и ваксинопрофилактика към Министъра на здравеопазването - Член на Експертния съвет по Биологична защита - Координатор на Национална програма за надзор на антибиотична резистентност и антибиотична политика - Член на експертната комисия по контрол на вътреболничните инфекции към Министъра на здравеопазването - Член на комисията за позитивния лекарствен списък на МС до2008г - Председател на подкомисия за реимбурсния списък - Член на експертната комисия за оценка на лекарствените продукти - Оценител по акредитация на лечебни заведения, вкл.ISO 15189 - Член на СНС по Микробиология до 2010 - Член на НС по медикобиологични науки на ВАК

Преподавателска активност: Научен ръководител на 15 защитени докторантури - Научен ръководител на осем дипломанти - Ръководител на 18 специализации по микробиология - В момента ръководи шест аспиранта и трима специализанта. - Лекционни курсове за лекари и биолози по клинична микробиология за специализанти - Лекции за лекари в извънболнична медицина и болнични специалисти по продължаваща квалификация - Лекции по лабораторен мениджмънт и управление на качеството в микробиологични лаборатории

Членство в професионални организации: Председател на Българската асоциация на микробиолозите - Зам.-председател на Научно дружество по микробиология - Член на Управителния съвет на Европейската конфедерация по медицинска микология - Член на Управителния съвет на Балканското дружество по Микробиология - Член на Микологичните дружества на Франция, Германия, Швейцария и Люксембург - Член на Американското дружество по Микробиология - Член на Европейското дружество по клинична микробиология и заразни болести - Председател на Българската асоциация на микробиолозите - Зам.-председател на Научно дружество по Микробиология

Проф. Тодор Кантарджиев беше Директор на Центъра за заразни и паразитни болести и член на Националния оперативен щаб за борба срещу коронавируса.

Здраве и култура Звездни рожденици

24-12-2023 | виж всички новини | 


loading...

На този ден

  На 29 февруари 1940 г. филмът Отнесени от вихъра печели 10 награди Оскар. Получава 10 Оскара – рекорд, който се задържа... повече

Препоръчани страници