Сряда, 12.08.2020
Бъдете отговорни! Спазвайте дистанция!       

Ракът ще бъде откриван за 20 минути с нова гама камера

От днес вече и българските пациенти могат да бъдат диагностицирани с една от най-модерните, съвършени и иновативни гама камери в света, комбинирана с 16-срезов компютърен томограф, оборудван със специален софтуер за намаляване с до 50% на лъчевото натоварване за пациента.

Това е вторият подобен медицински уред в Европа. Към момента в България има 16 отделения по нуклеарна медицина, които разполагат с гама камера, които в по-голямата си част са морално остарели, с изчерпани технически и диагностични възможност и не отговарят на европейските изисквания за лъчезащита.

Апаратът струва 2 400 00 лв., като 50% от финансирането е осигурено чрез финансова помощ по проект “Технологично обновяване на УМБАЛ “Св. Иван Рилски”.

Уредът SPECTCT улавя патологични промени във функцията и структурата в различните органи и системи, което е предпоставка за точна и обективна количествена обработка на получената диагностична информация.

На практика с новата гама камера могат да се изследват всички органи на човешкото тяло.

Новото тук е, че повечето други методи досега отчитат само промяната на структурата на органа, но не и неговата функционалност.

Значимото при новата гама камера е, че могат да бъдат забелязани в съвсем ранен стадий изменения в структурата на клетките, което спомага за по-ранното диагностициране на редица социално значими заболявания, като сърдечносъдовите и рака например.

Чрез 3D визуализация се показва точното позициониране на променената тъкан. С гама камерата SPECTCT се предоставят щадящи здравето на пациента подобрения.

Количеството на приемания изотоп е два пъти по-малко, а престоят на пациента в камерата е два пъти по-кратък.

Полученият образ е многократно по-добър, което влияе за избора на най-подходящото лечение. Лъчевото натоварване на болния е в пъти по-малко в сравнение със старите гама уреди у нас.

Изследвания могат да се правят на широк кръг пациенти, включително и на деца, с използване на оптимално ниска доза, осигуряваща обаче максимална сигурност на пациента при запазено отлично качество на образа.

С възможностите на новата апаратура целотелесното скениране чрез SPECTCT ще се извършва за 20 минути, а със съществуващите в момента планарни гама камери за скенирането на един пациент е необходим над 1 час.

Хибридните образи, получени от новата гама камера, дават до 30% по-точна диагноза, в сравнение с използването само на сцинтиграфско или на компютърно изследване.

Люба Момчилова 

24-10-2012 | виж всички новини | 


loading...

Анкета

Как оценявате степента на вредност на обикновените цигари, електронните цигари и устройствата за нагряване на тютюн?
[Виж резултатите]

На този ден

  На 12 август 1851 г.  американецът Айзък Сингер получава патент за шевната машина с педал, с което се освобождават и двете ръце на шива... повече