Сряда, 28.10.2020
Бъдете отговорни! Спазвайте дистанция!       

Предприемат мерки за намаляване употребата на пестициди

Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди, прие Министерски съвет.

В документа са разписани целите, мерките и действията, които ще се предприемат за намаляване на рисковете и въздействието от употребата на пестициди върху здравето и околната среда.

За да се намали зависимостта от употребата на пестициди, Националният план цели и насърчаване на интегрираното управление на вредителите и на алтернативни подходи или методи при опазване на земеделските култури.

Планът включва по-конкретно мерки, свързани с:

превантивна защита на консуматорите, чрез намаляване на остатъците от пестициди в храни от растителен произход;
ограничаване на рисковете от присъствието на остатъци от пестициди в храни, които са предназначени за децата, като най-уязвима група консуматори;
предотвратяване и/или намаляване рисковете от присъствието на остатъци от пестициди в питейни води и бутилираните води;
защита на професионални потребители, оператори и селскостопански работници, чрез намаляване на експозицията на пестициди;
защита на жители и минувачи в зони, в които се използват пестициди, чрез предотвратяване и намаляване на изложението на посочените лица под въздействието на пестициди;
защита на широката общественост и уязвими групи от населението, чрез предотвратяване и намаляване на рисковете от пестициди в публични пространства и зони за отдих;
защита на непрофесионални потребители, употребяващи пестициди в лични стопанства, градини, дворове и др.


Защитата на околната среда обхваща мерки, свързани с предотвратяването и/или намаляването на:

замърсяването на водите и почвите с пестициди;
рисковете от присъствието на остатъци от пестициди във водоизточниците – повърхностни и подземни води;
въздействието на пестициди върху биологичното разнообразие, като специално внимание се обръща на пчелите и другите нецелеви организми.

Източник: puls.bg

 

24-11-2012 | виж всички новини | 


loading...

Анкета

На този ден

На 28 октомври 1981 г. в Сан Франциско е създадена метъл-групата Металика. През 1981 година, роденият в Дания тенисист Ларс Улрих пуска обява в... повече