Неделя, 26.05.2024
        Нашият сайт се издържа от реклами и дарения!               

Помощник-фармацевтите: Искаме оставката на управителя на НЗОК, проф. Салчев

Помощник-фармацевтите: Искаме оставката на управителя на НЗОК, проф. Салчев

Снимка: Помощник-фармацевтите: Искаме оставката на управителя на НЗОК, проф. Салчев

Съсловната организация Българска асоциация на помощник-фармацевтите поиска оставката на проф. Салчев като Управител на НЗОК.

Това съобщават от организацията в отворено писмо до медиите.

Уважаеми дами и господа,
Вече цяла година Българската асоциация на помощник-фармацевтите алармира, че има проблем с прилагането от страна на НЗОК на чл.5 от ЗБНЗОК и реално работещите в болничните аптеки помощник-фармацевти не получават предвидените допълнителни средства от 360 лв./месечно за периода на епидемичната обстановка.

За своевременно положително решаване на казуса от 12.02.2021 г. до момента отправихме поредица писма до НС на НЗОК, КЗ, МЗ,Омбудсмана на Р България. Запознахме с казуса синдикатите и съсловните организации на специалистите в здравеопазването.

Проблемът се заражда още на 12.01.2021 г,когато НС на НЗОК  в противоречие на закона,взема Решение и приема „Правила за условията и реда за заплащане на средства на изпълнителите на болнична медицинска помощ на допълнителни трудови възнаграждения на медицинския персонал за срока на обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на заразна болест по чл.61 ал.1 от Закона за здравето“ с които се уточнява, че „професионалисти по здравни грижи“ са само тези, които са изброени в Кодекса за професионалната етика на медицински сестри, акушерки и асоциирани медицински специалисти.

Дадената в Правилата дефиниция, от една страна е некоректна – тъй като се позовава на вътрешно-съсловен акт на организация (БАПЗГ), в която помощник-фармацевтите никога не са били членове, респ. не може да се очаква да бъдат посочени в този Кодекс, а от друга страна – тази дефиниция е и незаконосъобразна, тъй като Правилата като подзаконов акт следва само да уточнят закона, но не и да му противоречат,

Цяла година НЗОК отказва да признае грешката си, с което отказва да изпълни волята на законодателя от 24.11.2020 г. като в писмата си до БАПФ дава грешни тълкувания на съществуващото законодателство и грубо пренебрегва:
• ЗВО чл.8 от „Наредбата за ЕДИ за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление “Здрави грижи“ където помощник-фармацевтите са включени в Професионално направление “Здравни грижи“.
• Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерки и асоциираните медицински специалисти, зъботехници и помощник-фармацевти НЗОК не се съобрази и с двете писма от МЗ ОТ 2021 г. в които ясно и недвусмислено се казва, че помощник-фармацевтите са специалисти от Направление „Здрави грижи „и като такива имат право на полагащите им се допълнителни 360 лв. при работа в болнична аптека за периода на епидемичната обстановка.

Във всичките свои отговори на писма на БАПФ, НЗОК по всякакъв начин се опитва да оправдае неизпълнението на закона със свои тълкувания, че помощник-фармацевтите не са специалисти в професионално направление „Здравни грижи“, а от Направление „Фармация“, не са „специалисти“ по смисъла на ЗБНЗОК и поради тази причина да не получат допълнителни средства по чл.5 от ЗБНЗОК.

Куриозното в случая е, че през септември 2021 г. Народното събрание приема поправка в ЗБНЗОК, като включва и магистър-фармацевтите в обхвата на чл. 5 с основен аргумент, че:„помощник-фармацевтите, тъй като са в направление „Здравни грижи“, получават допълнителни средства, а магистър-фармацевтите бяха пропуснати“.

От изложеното е видно, че за законодателя няма никакво съмнение, че помощник фармацевтите са в Направление „Здравни грижи“ и работещите в лечебните заведения трябва да получават допълнително възнаграждение по чл. 5 от ЗБНЗОК за 2021 г.

Нещо повече, именно с това се мотивира необходимостта от изменение на закона, така че възнаграждение да получават и магистър-фармацевтите. Парадоксално е, за приложението на един и същ закон помощник-фармацевтите веднъж се приемат за специалисти в Направление „Здравни грижи“, а друг път - не.

Българската асоциация на помощник-фармацевтите изразяваме категоричното си несъгласие с поведението на НЗОК и приема действията й до момента като произвол над помощник- фармацевтите, работещи в болничните аптеки, грубо погазване волята на законодателя, дискриминационно и неравно третиране към специалисти, работещи в идентична вредна среда.

Очевидно е, че колегите ни, работещи в болнични аптеки, са потърпевши от различното и погрешно тълкуване на посочената правна норма, като отказът на НЗОК да я приложи, съгласно действителния й смисъл, уврежда техните професионални, трудови и социални права.
На свое заседание проведено на 02.02.2022 г. УС на БАПФ обсъди становище по предстоящото гласуване в КЗ на ЗБНЗОК за 2022 г.

Водени от липсата на доверие към политика на НЗОК по спазване на волята на законодателя, УС на БАПФ единодушно взе решение за искане на оставката на проф. Салчев като Управител на НЗОК.

С уважение,
Управителен съвет на БАПФ, Председател: Лиляна Петрова 

Здраве и култура Здравни новини
 

03-02-2022 | виж всички новини | 


loading...

Анкета

Консултирате ли се с фармацевти в аптеките
[Виж резултатите]

На този ден

На 26 май  1924 г. е извършен първият полет на екперименталния самолет АНТ-2. Туполев АНТ-2 е експериментален самолет,който е  произв... повече

Препоръчани страници