Петък, 10.07.2020
Бъдете отговорни! Спазвайте дистанция!       

НЗОК ще плаща 85% от отчетената дейност средно за първо тримесечие

НЗОК ще плаща 85% от отчетената дейност средно за първо тримесечие

Снимка: НЗОК ще плаща 85% от отчетената дейност

Договорните партньори на НЗОК ще получат заплащане за работа при неблагоприятни условия по повод на обявената епидемична обстановка.

По този начин ще бъде осигурено финансирането на дейностите, извършвани в условията на пандемия от COVID-19.

НЗОК ще плаща 85% от отчетената дейност средно за първо тримесечие

Приета беше и Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия във връзка с обявената епидемична обстановка.

Заплащане по този ред се извършва за месеците, през които на територията на страната със заповед на министъра на здравеопазването са въведени противоепидемични мерки.

Размерът на сумите, изплащани на изпълнителите на медицинска помощ, се определя от НЗОК ежемесечно за всеки изпълнител на медицинска и/или дентална помощ и МДД, сключил договор с НЗОК по реда на НРД за медицинските дейности 2020 – 2022 г. и/или НРД за денталните дейности 2020-2022. Това важи за всеки изпълнител, който е заявил изрично, че не желае да получава суми за неблагоприятни условия на работа.

Месечните суми за изпълнителите на извънболнична медицинска и дентална помощ ще бъдат изчислени на базата на 85% от стойността на отчетената дейност за първото тримесечие на 2020 г. Ако отчетената дейност надвишава 85% от стойността на отчетената дейност за първото тримесечие на 2020 г., ще бъде заплатена по-високата сума.

Всеки изпълнител на болнична медицинска помощ ще получи сума на база 85% от средномесечния размер на отчетената и планирана дейност през 2020 г. Изпълнителите, които са изработили пълния или по-висок размер от тази база, ще получат изцяло плащания за извършената дейност през месец март 2020 г.

е - Здраве и култура Здравен форум

06-04-2020 | виж всички новини | 


loading...

Анкета

Анкета: Според Вас, кой е най-успешният начин за отказ от пушенето?
[Виж резултатите]

На този ден

    На 10 юли  1547 г. във Франция се осъществява последният легален дуел   В последствие кралят забранява дуелите, тъй като... повече