Четвъртък, 25.07.2024
        Нашият сайт се издържа от реклами и дарения!               

Найлоновите торбички: Удобството, което убива планетата ни

Найлоновите торбички замърсяват Земята

Снимка: Найлоновите торбички, които използваме днес ще се разградят 3017 г.

Всяка година в света се произвеждат и използват над 1 трилион найлонови торбички.

На всяка една найлонова торбичка са  нужни  1000 години, за да се разгради.

Ако всички сме наясно каква цена плащаме за нашето удобство, дали наистина това да употребяваме за какво ли не найлоновите торбички си заслужава жертвата?! Замърсяването на Земята е факт.

Проблемът с найлоновите торбички:

* 1 трилион – броят найлонови торбички, произвеждани в цял свят за една година.
* 3017 г. – тогава ще се разградят найлоновите торбички, произведени днес.
* 3,5 милиона тона – нетното тегло на изхвърлените найлонови торбички за година.

Въздействието вследствие на найлонвите торбички

* 100 000 – броят морски животни, умиращи всяка година вследствие на замърсяването с найлонови торбички.
* 30 000 – броят пластмасови и найлонови отпадъци, открити на всеки квадратен километър в океана.
* 16 милиарда – литрите петрол, използвани ежегодно за производството на найлонови торбички.
Екоторбичките за многократна употреба са чудесна алтернатива на найлоновите.

Найлоновите торбички убиват Земята

 
 Найлоновите торбички убиват Земята

Решението

* Данъци: Да има такса за потребителите, които използват найлонови торбички. Този подход е намалил постепенно употребата на найлонови торбички например в Ирландия - с 93,5%.
* Повторна употреба: Тя значително намалява необходимостта от ново производство.
* Алтернативи: Вместо найлонови торбички, могат да се ползват такива за многократна употреба – всяка една спестява хиляди найлонови торбички в живота само на един човек.

Един тон рециклирани найлонови торбички помагат за:

* 2593 – спестени литри петрол;
* 5774  - киловатчаса спестено електричество;
* 30 м3 – спестена земна площ;
* oграничава замърсяването на въздуха;
* спасява морските животни като птици, риби и делфини.

Използваните данни са от:
* Американската агенция за опазване на околната среда (ЕРА);
* Британския департамент за околна среда, храни и селско стопанство (DEFRA);
* Програмата за действия относно отпадъците и ресурсите (WRAP);
* Фондация за морски проучвания (ALGALITA).

Здраве и култура: Здравен форум

27-04-2024 | виж всички новини | 


loading...

На този ден

  На 25 юли 1968 г. папа Павел VI издава енцикликата Humanae Vitae, с която забранява на католиците използването на изкуствени методи (презерв... повече

Препоръчани страници