Сряда, 28.02.2024
        Нашият сайт се издържа от реклами и дарения!               

МЗ: Централизираният електронен търг за лекарства е в интерес на пациентите

Централизиран електронен търг на лекарства в МЗ

Снимка: Централизираният електронен търг за лекарствата ще работи

 

Министерство на здравеопазваето МЗ отговори обосновано на отворено писмо на фарма бизнеса във връзка с централизирано договаряне на лекарства за нуждите на лечебните заведения.

 

Отговорите на МЗ са с цел избягване на заблуждаване на обществото и изразени притеснения за затрудняване на лечението на българските пациенти.

С изграждането на тази система и създаването на обществена поръчка за лекарствени продукти от такъв характер Министерство на здравеопазването изпълнява предписанията на Европейската комисия за провеждане на прозрачни и ясни обществени поръчки в сектор здравеопазване, прилага най-добрите европейски практики, като в Италия, където е приложена същата система, цените на закупените лекарствени средства за намалени с 18%, а в Скандинавските страни с 20%.
 

Твърдението за сериозна опасност за ограничаване на достъпа на българските пациенти до нужната им лекарствена терапия поради изисквания за ненужно висок минимален остатъчен срок на годност на лекарствените продукти е напълно несъстоятелно.

Изискванията на обществената поръчка са за минимален остатъчен срок на годност над 50%. Досега всички обществени поръчки, извършвани от Министерство на здравеопазването са съдържали изискването за доставка на лекарствени продукти с минимален остатъчен срок на годност от 60%. Във връзка с твърдение за сериозна опасност от ограничаване достъпа на българските пациенти до нужната им лекарствена терапия, Министерство на здравеопазването запита повече от десет различни лечебни заведения в цялата страна за прилаганите досега изисквания за срок на годност при провеждане на тръжни процедури. В отговор на направеното от нас запитване различните лечебни заведения отговориха, че изисквания от тях минимален остатъчен срок на годност е между 75 и 60%, се казва в становището на МЗ.
Относно специфичните различия при производството на определени групи лекарствени продукти, от МЗ имат изготвено становище от Изпълнителна агенция по лекарствата.

Във връзка с обвиненията за липса на критерии за подбор на включените в обществената поръчка за две години напред лекарствени продукти, МЗ отговаря, че не може да създаде критерии за лекарствените продукти, които да бъдат включени в обществената поръчка

Причината за това е, че лекарствата се избират от самите лечебни заведения от всички лекарствени продукти включени в Приложение 2 на Позитивен лекарствен списък. Всяко лечебно заведение, което участва в електронния търг е имало възможността в рамките на 14 дни да заяви всички лекарствени продукти, заплащани от НЗОК, от които то има нужда.
Едно от изискванията при разработването на системата е да няма възможност за промяна на подадените от лечебните заведения заявки от когото и да било включително и от Министерство на здравеопазването като възложител. По този начин се гарантира, че лечебните заведения ще бъдат осигурени с лекарствени продукти, отговарящи на нуждите им по отношение обхвата на лечебната и диагностична дейност, която те провеждат, а няма да им бъдат налагани административни и бюрократични критерии, които да затруднят лечението на пациентите.

Твърдението на фарма бизнеса за ограничаване конкуренцията е несъстоятелно, тъй като процедурата е обявена за всички лекарствени продукти включени в Приложение 2 на Позитивен лекарствен списък.

Никъде в условията на обществената поръчка не са посочени видове опаковки или търговски наименования на лекарствени продукти, тъй като точно това би довело до ограничаване на конкуренцията и нелоялно насочване към един или друг производител. Твърдението, че електронната система не позволява посочването и участието по една номенклатурна единица с повече от един производител/ притежател на разрешение за употреба е неправилно. Системата позволява да бъдат избирани по един или няколко производители/притежатели на разрешение за употреба за една номенклатура.


"Разбираме притеснението на представителите на бизнеса, за които е икономически неизгодно да участват в обществени поръчки за всички видове опаковки от даден лекарствен продукт. Това намалява печалбата за производителите на лекарствени продукти. За лечебните заведения и пациентите от друга страна, липсата на желание от страна на бизнеса да доставя всички регистрирани опаковки и форми от даден лекарствен продукт, води до невъзможност за пълноценно изпълнение на терапевтичните схеми и бракуване на скъпоструващи лекарствени продукти. Припомняме, че актът на регистрация в Позитивен лекарствен списък от притежатели на разрешение за употреба на дадена опаковка и лекарствена форма представлява по същество и законово задължение за доставката на съответната лекарствена форма, за което притежатели на разрешение за употреба подписва и нарочна декларация. Неизпълнението от страна на притежатели на разрешение за употреба на това задължение би поставило редица правни и етични проблеми, при настъпването на които Министерство на здравеопазването няма да се поколебае да сезира съответните Европейски органи и институции, съблюдаващи етичните норми и правила на които се подчиняват фармацевтичните компании при реализиране на специфичния си бизнес.

При такава ситуация Министерство на здравеопазването ще сезира и Европейската комисия във връзка с неравнопоставено третиране на България от гледна точка достъпа на българските пациенти до лекарствени продукти. Ролята на изпълнителната власт е да защитава обществения интерес, когато той е нарушен. Точно това прави и Министерство на здравеопазването", обясняват от МЗ.


Твърдението за въвеждане на утежнена административна процедура е невярно. Всички изисквания заложени в настоящата обществена поръчка произтичат единствено и само от действащите законови и подзаконови нормативни актове, в сила от 2007 година насам.

Министерство на здравеопазването никога не е имало за цел да определя максимални количества и да ограничава лечебните заведения.

Обществената поръчка е за ориентировъчни количества, които са определени на база потреблението на лечебните заведения през 2015 с годишен резерв от допълнителни 30%. Никъде в условията на обществената поръчка не е записано, че при намаляване количествата от даден продукт не може да бъде обявена нова отделна обществена поръчка за него. В допълнение към това всяка година ще се провеждат нови обществени поръчки за всички нови медикаменти, включени в Приложение 2 на Позитивен лекарствен списък, за да може българските пациенти да имат достъп до всички нови и иновативни лекарствени средства заплащани от НЗОК.
Лечебните заведения от своя страна познават функционалностите на системата, като представители на всички 145 лечебни заведения преминаха обучение за работа с нея. Всички те са запознати с факта, че са напълно свободни да поръчват само количества и видове лекарствени продукти от които имат нужда за нормалното извършване на осъществявания от тях лечебен процес.
 

Относно гаранциите за информационна сигурност на системата, ат МЗ обясняват, че цялата комуникация на потребителите със системата се извършва посредством криптирана връзка, която е двустранно осигурена. Системата притежава SSL сертификат за сигурност издаден от сертифициран международен доставчик, а всеки потребител се регистрира с електронен подпис, потребителско име и парола.
 

"Централизираният търг за лекарствени продукти в болничните заведения ще защити обществения интерес и изразходването на публични средства. Така за пациентите ще има повече възможности за лечение", заяви Пенка Георгиева, председател нна Пациентски организации "Заедно с теб".

 

Иформационен портал Е-здравеЙ Здравен форум

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

27-12-2016 | виж всички новини | 


loading...

На този ден

На 28 февруари 1872 г. Антим I е избран за пръв екзарх на самостоятелната Българската екзархия. Това става след като две години по-рано османският ... повече

Препоръчани страници