Неделя, 07.06.2020
Бъдете отговорни! Спазвайте дистанция!       

Карта на света показва къде въздухът е най-замърсен, България в риск

Най-замърсен въздух по света и в България

Снимка: България е сред страните с най-замърсен въздух

 

 

Kартата на замърсеност на въздуха, направена от НАСА, поставя България в категорията на държави, където въздухът е значително замърсен.

 

 

Според картата критични държави с най-голямо замърсяване на въздуха са Китай, Индия, Индонезия и страните от Европа, където много хора страдат в резултат на замърсения въздух.

За разлика от тях, с най-чист въздух за дишане са държавите, които са оцветени в син цвят, със средна замърсеност са тези в сиво.

Автор на картата е американският учен Jason West от С. Каролина.

Основни източници на замърсяване на въздуха са:

Естествени източници
Изригване на вулкани
Горски пожари
Процесът гниене и дишането на хората и животните
Процесите под земната повърхност
Замърсители, дължащи се на човешка дейност 
Моторни превозни средства — автомобили, самолети, плавателни съдове
Електрически централи, заводи, фабрики и други промишлени предприятия
Горене на дървесни маси за отопление
Петролни станции
Органични отпадъци, които освобождават метан
Химични, биологични и ядрени оръжия›

В България основните замърсители в зависимост от района са: прах, серен диоксид, азотни оксиди, оловни аерозоли, амоняк, фенол, сероводород и други. 

Въглеродният оксид е отровен и вдишан в големи количества може да предизвика задушаване или смърт. Серният оксид и азотния оксид също са отровни газове. Въглеродният диоксид в по-големи дози затруднява дишането на животните и човека. Натрупването на този газ в атмосферата води и до общо затопляне на планетата (парников ефект).

В селищата с интензивно движение на автомобили и на други места, където се изгарят твърди горива, въздухът съдържа големи количества въглероден диоксид, въглероден оксид и други газове, които представляват заплаха за здравето на хората.

е - Здраве и култура Здравен форум

 

30-08-2019 | виж всички новини | 

Анкета

Анкета: Знаете ли за коя възрастова група тютюнопушенето е най-опасно?
[Виж резултатите]

На този ден

  На 7 юни 1914 г. през новооткрития Панамски канал преминава първият кораб. Панамският канал е изкуствен канал, пресичащ Панамския провлак и... повече