Понеделник, 27.06.2022
Участвайте в рубриката "Стани автор"                Нашият сайт се издържа от реклами и дарения! Благодарим Ви!               

Извънредната епидемична обстановка свършва на 31 март

Извънредната епидемична обстановка свършва на 31 март

Снимка: Извънредната епидемична обстановка свършва на 31 март

Отмяна на извънредната епидемична обстановка от 1 април, предвижда проект за промени в Закона за здравето, внесен от управляващата коалиция.

Едновременно с отмяната се създава правна възможност при следващо масово разпространение на заразна болест министърът на здравеопазването, по предложение на главния държавен здравен инспектор, да може със заповед да въвежда противоепидемични мерки за територията на цялата страна или за отделна област за определен период от време.

Предлага се такава възможност да се предостави и на директорите на регионалните здравни инспекции за територията на съответната област, на отделна община или населено място.

Мерките, които ще могат да се въвеждат след отмяната на извънредна епидемична обстановка, са от общ характер, провеждане на дезинфекция, дезинсекция и дератизация, редовно проветряване, осигуряване спазването на физическа дистанция, задължение за носене на защитни маски от лицата на определени обществени места и др.

Предвижда се и възможност за организиране на имунизационни кампании, откриване на временни имунизационни пунктове и сформиране на екипи за ваксинация.

Законопроектът изключва възможността с въвеждането на противоепидемични мерки да се налага забрана за влизане на територията на страната и ограничаване придвижването на територията на страната, както и спиране работа на обекти с обществено предназначение и/или други обекти или услуги, предоставяни на гражданите.

При необходимост могат да се въвеждат здравни изисквания спрямо пристигащите в страната лица - документи за ваксинация, изследване или преболедуване, за да не се допусне внос и допълнително разпространение на причинителя на заболяването, довел до епидемично разпространение.

Чрез преходните и заключителни разпоредби се правят промени в Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г., с които се предлага да се удължи с три месеца след отмяната на извънредна епидемична обстановка възможността МЗ да субсидира лечебни заведения за болнична помощ за поддържане готовността им за оказване на медицинска помощ.

Според вносителите това ще запази част от капацитета на лечебните заведения за определен период, така че да бъдат в готовност да лекуват пациенти с инфекциозно заболяване при промяна на обстановката. Предлага се и създаването на правна възможност, след отмяната на обявената извънредна епидемична обстановка и при въведени временни мерки, директорът на съответната регионална здравна инспекция да може да сключи договор и с изпълнители на медицинска помощ, които не отговарят на изискванията.

Друга промяна, предвидена в Закона за държавната собственост, дава възможност на лечебните заведения да се предоставят безвъзмездно медицинска и лабораторна апаратура, медицински изделия и лични предпазни средства, лекарствени продукти, дезинфектанти, хигиенни и други материали и консумативи, за период от три месеца след прекратяване на извънредната обстановка.

Така според вносителите ще се създаде правна възможност за "предоставяне на лечебните заведения на медицинска апаратура, чиято доставка се очаква скоро". 

С промени в Закона за лечебните заведения се създава възможност министърът на здравеопазването да може да разпорежда на РЗИ въвеждането на временни мерки и дейности за организация и преструктуриране на лечебните заведения на територията на съответната област за определен период от време, когато е налице повишен брой заболели, изискващи болнично лечение и изолация. В момента тази възможност е обвързана само с обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка.

Промяна в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. предвижда да се удължи с три месеца възможността за изплащане на средства за първа линия, три месеца след отмяна на извънредната епидемична обстановка, включително и за поставяне на ваксини.

В тази категория лица попадат служители на съответните второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването - Центрове за спешна медицинска помощ, регионални здравни инспекции, държавни психиатрични болници и Националния център за заразни и паразитни болести.

Предлага се законът да влезе в сила от 1 април 2022 г., тъй като по този начин ще се гарантира продължаване дейността на лечебните заведения при досегашните условия и ред за диагностика и лечение на пациенти с COVID-19. 

Здраве и култура Здравен форум

25-03-2022 | виж всички новини | 


loading...

Анкета

Харесва ли ви нашият сайт "Здраве и култура"?
[Виж резултатите]

На този ден

  На 27 юни 1985 г. в София е създаден Български футболен съюз Той е създаден като продължение на Българска федерация по футбол. Към момен... повече

Препоръчани страници