Понеделник, 28.09.2020
Бъдете отговорни! Спазвайте дистанция!       

“Екопак България” отчете 15 години лидерство в управлението на отпадъци

“Екопак България” отчете 15 години лидерство в управлението на отпадъци

Снимка: През 2018 Екопак България рециклира 100 959 т отпадъци от опаковки

 

“Екопак България” отчете 15 години лидерство в управлението на отпадъци на специално събитие в София и обяви преизпълнението на целите за рециклиране за 2018 г. 

През 2018 г. “Екопак България” събра и рециклира 100 959 т отпадъци от опаковки. Това е 60,69% от декларираните от производителите количества опаковки на българския пазар при поставена от МОСВ цел 60%. Това стана ясно по време на отчета на „Екопак България“ за предходната година. Компанията запазва лидерската си позиция с 41.85% пазарен дял.

1189 компании, членуващи в организацията, са декларирали, че през 2018 г. са пуснали на българския пазар 166 371 т опаковки. От тях „Екопак България“ е събрала разделно и предала за рециклиране 100 959 т  отпадъци от опаковки. От тях 46 667 т  са били хартия и картон, 24 103 т -  стъкло, 18 003 т - пластмаса, 5064 т - метал и 7079 т - дървесина.

“За последните 5 години организацията отчита среден ръст на година от 5% на събраните и рециклирани отпадъци от опаковки”, съобщи изпълнителният директор на „Екопак България“ Тодор Бургуджиев.

Според него едно от най-големите предизвикателства пред организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки е събирането и рециклирането на алуминиевите опаковки. До момента конкретна цел за алуминия не е поставяна, а има обща цел за рециклиране на отпадъци от метални опаковки. Според пакета “Кръгова икономика” целта е до 2030 г. страните-членки да събират и рециклират 60% от този вид опаковки. Европейската стратегия за опазване на планетата поставя много високи цели и за рециклиране на останалите видове опаковки.

“През следващите години са нужни сериозни инвестиции за изпълнение на целите, както реализацията на нови проекти за осигуряване на по-големи количества отпадъци за рециклиране. Такъв пилотен проект „Екопак България“ започна тази година - отпадъците от ХОРЕКА и търговски обекти в избрани общини събираме и извозваме за наша сметка”, съобщи г-н Бургуджиев.

Темата за отговорността на всеки жител на планетата за нейното опазване става все по-актуална. От основаването си преди 15 години до днес „Екопак България“ приема за своя мисия екологичното възпитание от най-ранна детска възраст. Един от проектите за осъществяване на тази мисия е създаването на платформата “Рециклиращо училище. Учители за чиста природа” и разработването на безплатни методически указания и помагала за провеждане на еко час на класа от 1 до 12 -и клас. За 2018 г. към нея са се присъединили  178 учители от 107 училища в цялата страна”, съобщи г-жа Мариана Петкова, мениджър “Връзки с обществеността и комуникации”.

ЕКОПАК България АД е най-голямата организация за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки в България и единствената, която обслужва система с три цветни контейнера – син, жълт и зелен. В организацията членуват 1189 производители и вносители на опаковани стоки. ЕКОПАК България не разпределя печалба. Организацията работи с 24 рециклиращи предприятия в страната и с 20 площадки за сепариране и 16 сортиращи инсталации.

През 2018 г. ЕКОПАК България събра и предаде за рециклиране тонове отпадъци от опаковки, с което:

  • Спаси от изсичане 606 600 дървета.
  • Спести над 320 млн. кВтч електроенергия, 1 483 090 млрд. л питейна вода и 152 676 барела петрол.
  • Намали обема на депонираните отпадъци на градските депа с над  419 787 куб.м.

Компанията ще продължи да инвестира в образователни и информационни  дейности, защото разчита много на грижата на хората за околната среда и отговорното ползване на системите за разделно събиране на отпадъците от опаковки. 

Е - здраве и култура Здравен форум

 

30-05-2019 | виж всички новини | 


loading...

Анкета

Защитени ли са българските медици срещу коронавирус?
[Виж резултатите]

На този ден

  На 28 септември се отбелязва Международният ден на правото да знам. По инициатива на Международната мрежа на защитниците на свободата на ин... повече