Неделя, 26.05.2024
        Нашият сайт се издържа от реклами и дарения!               

Дигитализация в здравеопазването: Устойчивост чрез иновации в региона на CEEBA

„Дигитализация в здравеопазването, ориентирана към човека: Изграждане на устойчивост и гъвкавост чрез иновации в региона на CEEBA“

Снимка: „Дигитализация в здравеопазването, ориентирана към човека: Изграждане на устойчивост и гъвкавост чрез иновации в региона на CEEBA“

Независимата Мрежа за здравна политика в Централна, Източна Европа и Балтика (CEEBA-HPN), подкрепена от AstraZeneca, представи нов доклад „Дигитализация в здравеопазването, ориентирана към човека: Изграждане на устойчивост и гъвкавост чрез иновации в региона на CEEBA“, който включва няколко препоръки за политики.

В документа се подчертава крайната необходимост от дигитализация на здравеопазването за постигане на по-голяма устойчивост и гъвкавост на здравните системи в региона. Констатациите от доклада бяха представени на глобалната среща на Партньорството за устойчивост и гъвкавост на здравната система (PHSSR) на 22-23 ноември 2022 г..

Регионът на CEEBA е сложен и разнообразен, с различни здравни системи, достъп до висококачествени грижи и иновативни здравни решения, съпътствани от културни, исторически, политически и геополитически прилики. Въпреки различията, системите на здравеопазване по света се борят с едни и същи проблеми, като предоставят услуги на фона на ограничени ресурси и повишено търсене, на застаряващо и нарастващо население, увеличаване на незаразните заболявания и въздействието на изменението на климата. Съществува спешна необходимост да се подпомогне повишаването на устойчивостта и гъвкавостта на здравните системи, особено при външни сътресения. На тази основа група експерти, ангажирани с намирането на общи поуки и политически решения за укрепване на националните здравни системи в региона, сформираха CEEBA-HPN.

CEEBA-HPN използва съществуващата рамка за изследване и оценка на PHSSR, за да идентифицира възможностите в Централна, Източна Европа и Балтика в седемте основни области на работа на PHSSR (управление на здравната система; финансиране на здравната система; работна сила в здравеопазването и грижите; прилагане на лекарства и технологии; предоставяне на здравни услуги; здраве на населението; устойчивост на околната среда), както и да начертае политически действия, които могат да бъдат от полза за страните от региона за укрепване на функционирането, устойчивостта и гъвкавостта на техните системи на здравеопазване. Предложените политики могат да бъдат намерени в новия доклад на CEEBA-HPN, който ще бъде споделен със съответните заинтересовани страни и политици в целия регион, за да вдъхнови и информира разработването на ефективни местни стратегии за дигитализация на здравеопазването.

Като партньор-основател на PHHSR и поддръжник на работата на CEEBA-HPN, AstraZeneca се ангажира да работи с местни партньори, за да направи здравните системи по-устойчиви и ефективни.

***

Партньорство за устойчивост и гъвкавост на здравната система (PHSSR)

Партньорството за устойчивост и гъвкавост на здравната система (PHSSR) е сътрудничество между академични, неправителствени организации, организации в областта на природните науки, здравеопазването и бизнеса, насочени към изучаване и подпомагане на изграждането на здравни системи, които са едновременно гъвкави при кризи и устойчиви в условия на дългосрочни сътресения. Създаден през 2020 г. и вече активен в повече от 20 държави, PHSSR беше иницииран от Лондонското училище по икономика (LSE), Световния икономически форум (WEF) и AstraZeneca, към които по-късно се присъединиха партньори на глобално ниво, включително Philips, KPMG, СЗО и Центъра за азиатско-тихоокеанска устойчивост и иновации (CAPRI). В своята пилотна фаза, продължила от август 2020 г. до януари 2021 г., изследователски екипи от експерти в осем държави проведоха бързи прегледи на устойчивостта и гъвкавостта на здравните системи. Това доведе до независими изследвания и препоръки, основани на доказателства, за започване на политически диалози за идентифициране на решения и предприемане на действия за укрепване на здравните системи. Втората фаза на независимото изследване на PHSSR се фокусира върху 13 нови държави.

Мрежа за здравна политика в Централна, Източна Европа и Балтика (CEEBA-HPN)

CEEBA-HPN има за цел да надгради резултатите от проучванията и препоръките за политики в докладите за изследване на страните от PHSSR, като създаде платформа за справяне с непосрещнатите нужди в целия регион, улеснява политическия диалог на високо ниво и споделя най-добрите практики. Създаването на регионален форум CEEBA-HPN има за цел да ускори обществения дебат относно устойчивостта и гъвкавостта на здравните системи и да допринесе за постигането на целите на PHSSR. Работата на CEEBA-HPN се ръководи от мултидисциплинарен управителен комитет, включващ здравни специалисти, академици, представители на пациенти и експерти по разработване на политики, и се подкрепя от AstraZeneca. 

Здраве и култура Здравни новини

23-11-2022 | виж всички новини | 


loading...

Анкета

Консултирате ли се с фармацевти в аптеките
[Виж резултатите]

На този ден

На 26 май  1924 г. е извършен първият полет на екперименталния самолет АНТ-2. Туполев АНТ-2 е експериментален самолет,който е  произв... повече

Препоръчани страници