Събота, 08.05.2021
Бъдете отговорни! Спазвайте дистанция!       

Д-р Семерджиев с монография за здравната реформа, създаването на НЗОК и развитие

Д-р Семерджиев с монография за здравната реформа, създаването на НЗОК и развитие

Снимка: Д-р Семерджиев с монография за здравната реформа, създаването на НЗОК и развитие


Днес излезе от печат монографията на д-р Илко Семерджиев за здравната реформа в РБ, създаването на НЗОК и последващото развитие на здравеопазването в обем 233 страници. Презентиран и анализиран е периода от 1999 г. до 2019 г.
Скоро изданието ще бъде на разположение в специализирани и други книжарници.


ЗДРАВНАТА РЕФОРМА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА ПЕРИОДА 1999 - 2019 г. (състояние, проблеми и предизвикателства)
Съдържание
ГЛАВА ПЪРВА: Състояние на здравеопазването, създаване и развитие на здравното осигуряване в РБ – хронология на създаването на НЗОК като част от здравната реформа, въвеждането на здравното осигуряване, реформите и контрареформите вкл. контекст, мотиви, съдържание и резултати
Слабостите на здравната система тип „Семашко“ в ситуацията на преход към демократично устройство на държавата и обществото, и към въвеждането на пазарна икономика в РБ
1.1. Изземване на всички права и на цялата отговорност за здравеопазването от държавата
1.2. Състояние на системата за здравеопазване до 1998 г. и слабостите обосноваващи необходимостта от смяна на модела “Семашко”
Нарушаване на основни баланси в здравната система:
• Между търсене и предлагане
• Между вложени ресурси и постигнати резултати
• Между „държавен“ и „частен“ сектор
• Между превантивно-промотивна и лечебно-профилактична дейност
• Между извънболничната и болничната помощ, вкл. и между първичната и специализираната помощ
Структурни дублажи
Права на гражданите
• Неравнопоставеност по отношение на достъпа до структурите и ресурсите на здравеопазването
• Пълна липса на възможност за избор на лекар и лечебно заведение
• Неудовлетвореност от оказаната помощ
• Специфичните проблеми на малцинствените групи
• Проблеми относно правата на пациента
Качеството на медицинската помощ
Изолирането на медицинските съсловия
Взаимодействие с партньори
Управление и финансиране на здравеопазването
1.3. Състояние, тенденции и оценка на здравето на нацията измерени чрез анализ на здравните и демографски индикатори, които свидетелстват за системните резултати на здравеопазването и за неговата ефективност – преди, по време и след здравната реформа подготвена и реализирана в периода 1997 – 2001 г.
Здравни и демографски процеси – общи тенденции
• Общ брой на населението
• Възрастова структура и работоспособност
• Външна миграция (емиграция)
• Вътрешна миграция
• Етническа структура
• Раждаемост, обща смъртност и естествен прираст
• Детска смъртност
• Смъртност по причина на заболявания
• Очаквана средна продължителност на живота
• Самооценка на здравето
Оценка
ГЛАВА ВТОРА: Осъществяване на реформата в здравеопазването и изграждане на НЗОК като един от основните инструменти на промяната – ценности, принципи и цели на реформите и здравната политика
2.1. Цел, ценности и принципи на здравната реформа и здравната политика
2.2. Реформа на системата за промотивно-превантивната дейност (общественото здравеопазване)
2.3. Реформа на системата за лечебно-профилактичната дейност (лечебното здравеопазване)
2.4. НЗОК – начало, изграждане, институционализиране, стартиране на дейността и въвеждане на здравното осигуряване в РБългария – разказ от първо лице единствено число
2.5.Договорни партньори на НЗОК – структура на доставката на лечебна медицинска помощ
2.6. Резюме на основните параметри на проведената реформа в здравеопазването (1997 – 2001 г.)
ГЛАВА ТРЕТА: Здравни услуги покрити от новата система на здравеопазване и здравно осигуряване чрез публични разходи гарантиращи безплатен достъп на населението до медицинска помощ и здравни грижи. Дял на частните разходи в здравеопазването на РБ и тяхната динамика през годините
Публични разходи
Създаване на симетрия и баланс между здравните цели и ресурсите за здравеопазване
Финансиране на системата за здравеопазване и заплащане на лечебните заведения
Консолидирани публични разходи за здравеопазване за 2004 г.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА: НЗОК след 2001 г. – последващи стъпки, промени към развитие и промени към регрес
4.1. По-важни аспекти на някои законодателни и административни промени в здравеопазването, както и на някои нововъведения в НРД касаещи лечебната дейност от 2001 г. до 2019 г.
• Здравното осигуряване в лечебното здравеопазване – допълнение към 2001 г.
• Здравното осигуряване в лечебното здравеопазване през 2002 г.
• Здравното осигуряване в лечебното здравеопазване през 2003 г.
• Здравното осигуряване в лечебното здравеопазване през 2004 г.
• Здравното осигуряване в лечебното здравеопазване през 2005 г.
• Здравното осигуряване в лечебното здравеопазване през 2006 г.
• Здравното осигуряване в лечебното здравеопазване през 2007 г.
• Здравното осигуряване в лечебното здравеопазване през 2008 г.
• Здравното осигуряване в лечебното здравеопазване през 2009 г.
• Здравното осигуряване в лечебното здравеопазване през 2010 г.
• Здравното осигуряване в лечебното здравеопазване през 2011 г.
• Здравното осигуряване в лечебното здравеопазване през 2012 г.
• Здравното осигуряване в лечебното здравеопазване през 2013 г.
• Здравното осигуряване в лечебното здравеопазване през 2014 г.
• Здравното осигуряване в лечебното здравеопазване през 2015 г.
• Здравното осигуряване в лечебното здравеопазване през 2016 г.
• Здравното осигуряване в лечебното здравеопазване през 2017 г.
• Здравното осигуряване в лечебното здравеопазване през 2018 г.
• Здравното осигуряване в лечебното здравеопазване през 2019 г.
4.2. Подобряването на денталното здраве – основни акценти след 2001 г.
4.3. Доброволно здравно осигуряване
4.4. Частни разходи за здравеопазване
Управленско резюме
Приложение №1: Първият създателски и управленски екип на НЗОК – 1999 г.
Приложение №2: Директори, Управители, Председатели на УС и на НС на НЗОК
Приложение №3: Правителствата на РБ след 10.11.1989 г.
Приложение №4: Министри на здравеопазването след 10.11.1989 г.
Приложение №5: Народните събрания в България след 10.11.1989 г.
Приложение №6: Ползвани източници на информация
Приложение №7: Списък на ползваните термини и съкращения
Кой е авторът:
д-р Илко Семерджиев е член на Инициативния комитет за възстановяване на БЛС през 1989 г., учредител на БЛС през 1990 г., след което е три мандата член на Управителния съвет на БЛС, два от които е зам.-председател.
Директор е на столична поликлиника, в последствие и на столична болница в периода 1990 – 1993 г.
Заместник-министър на здравеопазването е в три правителства с ресор „здравна политика и реформи в здравеопазването“.
Два мандата е член на Надзорния съвет на НОИ.
През 1999 г. създава НЗОК и е нейният първи Директор, един мандат е член на Събранието на представителите и един мандат е член на Управителния съвет на НЗОК.
Министър на здравеопазването е в правителството на ОДС от 1999 до 2001 г.
След политическия си мандат е учредител и в продължение на 10 години е последователно Председател на борда на директорите и Изпълнителен директор на доброволен фонд за здравно осигуряване „ДОМ-Здраве“ АД.
През 2017 г. става служебен заместник Министър-председател по социалните въпроси и Министър на здравеопазването.
Учредител и почетен Председател е на Международен институт по здравеопазване и здравно осигуряване.
Бил е учредител и член на Управителните съвети на:
- Асоциацията на частните лечебни заведения в РБ;
- Асоциацията на здравните мениджъри в РБ;
- Асоциацията по медицинско право.

Здраве и култура Здравен форум
 

14-04-2021 | виж всички новини | 


loading...

Анкета

Кой политически лидер се ползва с Вашето доверие?
[Виж резултатите]

На този ден

  На 8 май 1978 г. Райнхолд Меснер изкачва Еверест без кислороден апарат. Райнхолд Меснер (на немски: Reinhold Messner) е известен алпи... повече

Препоръчани страници