Петък, 05.06.2020
Бъдете отговорни! Спазвайте дистанция!       

Биологични храни: по-строги правила, съобразени с очакванията на потребителите

Биологични храни по-строги правила

Снимка: По-строги правила за биологичните храни

 

Нови правила, които да гарантират, че само висококачествени биологични храни се продават в ЕС, и които да увеличат биологичното производство, бяха приети от Европейския Парламент.

Биологичните храни ще са вече с по-строги правила, съобразени с очакванията на потребителите: стриктни проверки, базирани на рисковете, по цялата верига на доставки; нови европейски правила против замърсяването; всички внесени храни трябва да бъдат съобразени със стандартите на ЕС.

Евродепутатите одобриха новата европейска правна рамка относно производството и етикетирането на биологични храни, договорена от преговарящия екип на Парламента и министрите на ЕС.

Основните елементи на новите правила за биологичните храни, приети от Европарламента, включват:

Гарантиране на висококачествени биологични храни

‒         Стриктни проверки, базирани на рисковете, ще се извършват по цялата верига на доставки. Благодарение на настояването на Парламента проверките ще се извършват на място и за всички оператори поне веднъж годишно или веднъж на всеки две години, ако не са открити нарушения през последните три години.

‒         Вносът ще трябва да се съобразява със стандартите на ЕС.Настоящите правила за еквивалентност, изискващи държавите извън ЕС да се съобразяват с подобни, но не идентични стандарти, ще бъдат постепенно отменени през следващите пет години.

Увеличаване на биологичното производство на храни в ЕС

‒         Увеличаване на предлагането на семена и животни, отглеждани по биологичен начин, в отговор на нуждите на производителите, развиващи биологично земеделие – срокът на действие на изключенията, позволяващи употребата на конвенционални семена и животни в биологичното производство, следва да изтече през 2035 г.

‒         Смесени стопанства за насърчаване на преминаването към биологично производство – стопанствата, произвеждащи едновременно конвенционални и биологични храни, ще бъдат позволени, при положение че двете дейности на стопанството са ясно и ефективно разделени.

‒         По-лесно сертифициране за малките производители –груповото сертифициране ще спести време и пари на малките производители при преминаването към биологично производство.

Избягване на замърсяването от химични пестициди и изкуствени торове

‒         Превантивни мерки – земеделските производители и другите участници във веригата на доставки на храни ще трябва да прилагат редица нови мерки, за да избегнат замърсяване; при подозрения за наличието на неразрешен пестицид или тор крайният продукт не трябва да носи етикет „био“ докато не бъде извършено допълнително разследване; ако замърсяването е умишлено или производителят не е въвел необходимите предпазни мерки, продуктът ще загуби своя биологичен статут.

‒         Държавите членки, които в момента прилагат допустими нива за неразрешени вещества в биологичните храни, като например пестициди, могат да продължават да го правят, при положение че предоставят достъп до своя пазар на биологични продукти от други държави членки, отговарящи на изискванията на ЕС.

Четири години след влизането на регламента в сила Комисията ще докладва относно степента на ефикасност на правилата на ЕС против замърсяването и националните допустими нива и при необходимост ще представи нов проект за хармонизирането им.

„Гласуването в Парламента ще даде повече сигурност и яснота едновременно на производителите и на потребителите в ЕС. Новото европейско законодателство ще подобри качеството на биологичните храни в ЕС и също така ще помогне да се посрещнат нуждите на бързо растящия пазар на биологични продукти,“ заяви докладчикът Мартин Хойслинг (Зелените/ЕСА, Германия).

Договореният текст ще бъде приложен от 1 януари 2021 г.

Е - Здраве и култура Здравен форум

08-06-2019 | виж всички новини | 

Анкета

Анкета: Знаете ли за коя възрастова група тютюнопушенето е най-опасно?
[Виж резултатите]

На този ден

  На 5 юни 1851 г. започва да се публикува романът Чичо Томовата колиба на Хариет Бичър Стоу във вестникк Национална ера.   „Ког... повече