Сряда, 28.02.2024
        Нашият сайт се издържа от реклами и дарения!               

Българското книжовно дружество е преименувано на БАН на 13 февруари 1911 г.

Българското книжовно дружество е преименувано на БАН на 13 февруари 1911 г.

Снимка: Българското книжовно дружество е преименувано на БАН на 13 февруари 1911 г.

В Браила (Румъния) е създадено Българското книжовно дружество (БКД), преобразувано по-късно в Българска академия на науките (БАН).

Основаването на Българското книжовно дружество (БКД) става в къщата на Варвара хаджи Велева. То е учредено като научно и литературно дружество, т.е. има смисъла на просветна организация. 
В рамките на учредяването е приет Устав на Дружеството и е избрано негово ръководство -  първите „членове на научна книжовна дейност“: Марин Дринов (председател), Васил Стоянов и Васил Друмев.

Българска академия на науките

Българската академия на науките (БАН) е най-голямата научна организация в България. Тя е автономна държавна структура, която обхваща научни институти и други самостоятелни звена. Нейни членове са академиците (действителните членове), член-кореспондентите (дописните членове) и чуждестранните членове. Академията е основана първоначално като Българско книжовно дружество (БКД) в град Браила, Румъния (1869).

През 1878 г. БКД премества седалището си в София и на 13 февруари 1911 г. се преименува на Българска академия на науките.

След Освобождението, с усилията на Министерството на народното просвещение, Българското книжовно дружество постепенно се превръща в действителна национална академия на науките, с отделянето на три различни клона – Историко-филологически, Природо-медицински и Държавно-научен. Изтъкнати представители на различни клонове на науката и културата стават членове.

През 1912 г., Народното събрание приема първия закон, който урежда особения статут на организацията.
През 1925 г. - 1929 г. е построена сградата на БАН на улица „15-ти ноември“ №1, която, макар че е пострадала от бомбардировките през Втората световна война, продължава да се използва и днес.

Здраве и култура Рожденици

13-02-2024 | виж всички новини | 


loading...

На този ден

На 28 февруари 1872 г. Антим I е избран за пръв екзарх на самостоятелната Българската екзархия. Това става след като две години по-рано османският ... повече

Препоръчани страници