Понеделник, 15.07.2024
        Нашият сайт се издържа от реклами и дарения!               

България в Европейската мрежа на националните хъбове за борба с рака

„България в Европейската мрежа на националните хъбове за борба с рака (ECHoS) – настояще и перспективи“

Снимка: България в Европейската мрежа на националните хъбове за борба с рака (ECHoS)

Съвместна онкологична национална мрежа (COНM), проведе пресконференция на тема „България в Европейската мрежа на националните хъбове за борба с рака (ECHoS) – настояще и перспективи“, с което се обяви участието на България в Европейката мисия за борба с рака. В пресконференцията участие взеха доц. д-р Димитър Калев, председател на УС на СОНМ, специалист медицинска онкология, доц. д-р Ася Консулова, началник на Клиниката по медицинска онкология в УСБАЛО – София, представител на COHM в единствената световна сертифицираща организация на Всеобхватните ракови центрове (Comprehensive Cancer Centers) и един от дамата излъчени одитори от България, които участват в сертификацията на Европейки всеобхватни ракови центрове; г-н Ивайло Петров, главен координатор проекти на СОНМ и д-р Мира Ганова, изпълнителен директор на DHI Cluster Bulgaria.

ECHoS (Establishing Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies) е европейски консорциум, подкрепян от Европейската Мисия за борба с рака, който обединява 60 водещи организации от 28 европейски страни. Целта му е да подкрепи държавите-членки при създаването на Национални Хъбове на Мисията за борба с рака (НХМБР) и да ги ангажира в инициативи за сътрудничество и политически диалози.

„От 18 юни 2024 г. СОНМ и Център по европейски здравни политики ЕООД (ЦЕЗП) са официални членове и представители на България в ECHoS, а Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването (DHI Cluster) е част от инициативата като асоцииран член“, обяви на пресконференцията доц. д-р Димитър Калев, председател на УС на Съвместна онкологична мрежа и медицински онколог.

„Съвместна онкологична мрежа (https://bjcn.bg/) е неправителствена организация в обществена полза, чиято мисия е да осъществява мултидисциплинарен синергизъм между 18 медицински дружества и 57 водещи експерти, функциониращи в областта на българската онкология. Именно поради този факт, вярваме, че като организация имаме експертизата да сме двигател в създаването на капацитет на онкологичната грижа в България чрез насърчаване на ефективна колаборация между заинтересованите страни в сектора и развитието на политики, които да отговорят на нуждите на онкологичната среда в България“, сподели доц. Калев.

„Нито едно здравно заведение в България не разполага с ресурса да покрие изискванията за ефективна онкологична грижа с включени критерии за оценка на качеството и стандартизация на процесите, според разписаните от Организацията на европейските ракови институти (OECI)“, сподели доц. д-р Ася Консулова. Тя добави, че за да можем да позиционираме България като напредничав Европейски партньор по отношение на борба с рака, следва да създадем капацитет в лицето на Държавен онкологичен център, който да покрие нуждите на онкологичната грижа в Р. България и с пряката държавна подкрепа във финансиране на дейностите по изграждане и функциониране.

„Като член на Борда на Мисията за борба с рака към Европейската комисия, често ми се налага да присъствам на Европейски срещи, където България се дава като негативен пример относно политиките и моделите за справяне с глобалните здравни предизвикателства. Силно вярвам, че е време да се обединим и създадем капацитет на онкологичната грижа, като построим „Дом на онкологията“ чрез възможностите, които Европейския хъб ECHoS ни дава. Важно е всички ние да се подкрепяме в тази инициатива, да изискваме политическа отговорност и проактивност, за да постигнем заложените Европейски и национални цели, залегнали в Българския антираков план“, сподели доц. д-р Желязко Арабаджиев, началник на отделение по медицинска онкология Аджибадем Сити Клиник, председател на Българското дружество по имуно-онкология и член на Борда на Мисията за рака към Европейската комисия.

 По данни на Глобалната ракова обсерватория България регистрира 33 812 нови случая на онкологични заболявания и близо 19 хиляди смъртни случая за 2022 г., без наличност на адекватен раков регистър, което нарежда държавата ни в челните негативни статистики на Европа и като единствената страна, която отчита негативни резултати при липса на скринингови програми, ранното диагностициране на онкологични заболявания, намалена преживяемост на онкологични пациенти и страната с най-висока смъртност от рак. При прогноза за средноевропейски ръст на онкологичните заболявания от 25% до 2030 г., България се изправя пред значителни предизвикателства, за които трябва да вземе спешни мерки.

„Именно затова, вярваме, че участието на България в ECHoS ще създаде предпоставка и механизми за преодоляване на предизвикателствата, пред които сме изправени. България трябва да се възползва максимално от възможностите за синергия и колаборация, които Европа предлага чрез Европейския антираков план в посока развитие и изграждане на политики, добри научни практики и системни решения в онкологичната грижа. Допълнително е необходимо стимулиране развитието на иновативни подходи и решения чрез Европейската мисия за борба с рака, които да подкрепят онкологичната практика и грижа чрез  новаторски капацитет, подобрен достъп, повишавана ефективността на медицинската грижа и отчитане на реални резултатите. Нещо повече, всички тези механизми са осигурени и трябва да посрещнат своята имплементация през синергии и взаимодействия с Министерство на здравеопазването, Министерство на науката и образованието и Министерство на иновациите и растежа“, сподели г-н Ивайло Петров, главен координатор проекти на СОНМ.

Инициативата за Български национален хъб на Мисията за борба с рака, съвместно ръководена от СОНМ, ЦЕЗП и DHI Cluster, има следните ключови отговорности:

Национална координация и трансфер на знания: Създаване на централно звено за насърчаване превеждането на резултатите от науката и изследванията в практиката чрез свързване на изследователи, новатори, здравни специалисти, пациенти, граждани и политици, както и създаване на наука и научени подходи, основани на доказателства.
Ангажиране на заинтересованите страни: Улесняване и насърчаване участието на заинтересованите страни в дейности, свързани с борба с рака, за ускоряване процесите на отговорно и информирано вземане на решения и насърчаване на системни решения и политики в областта.
Политически диалози: Насърчаване на дискусии и политическите диалози, с цел ангажиране на Държавата в отговорността за създаване на системни политики и решения, обхващащи всичко от превенцията до оцеляването и качеството на живот.
Синергии на национално и европейско ниво: Идентифициране и използване на възможностите за трансгранично сътрудничество с проекти, инициативи или организации, свързани с развитието на изследователска дейност, иновации и грижи за рака.
Комуникация и популяризиране: Повишаване на осведомеността относно Европейската Мисия за борба с рака и Европейския план за борба с рака и техните цели на национално ниво.

ECHoS, 28 страни и 60 организации от цяла Европа подкрепят България в справянето с предизвикателствата на онкологичните заболявания чрез иновации, сътрудничество и ангажиране на множество заинтересовани страни.

Тези усилия ще укрепят капацитета на България да се справи с предизвикателствата, свързани с рака, чрез иновации, сътрудничество и ангажиране на множество заинтересовани страни.

08-07-2024 | виж всички новини | 


loading...

На този ден

Стефан Стамболов, бивш министър председател на България, е съсечен в центъра на София  на 15 юли 1895 г. Три дни по-късно Стамболов умира от р... повече

Препоръчани страници