Петък, 05.06.2020
Бъдете отговорни! Спазвайте дистанция!       

Ананиев: Гражданите на открито и закрито задължително с маски

Ананиев: Гражданите на открито и закрито да са задължително с маски

Снимка: Ананиев: Гражданите да са задължително с маски

 

Гражданите, които се намират в затворени или открити обществени места, трябва да носят защитна маска задължително от днес

 

Всички лица са длъжни да носят защитна маска когато се намират в закрити или на открити обществени места заради коронавируса.

Това разпореди здравният министър Кирил Ананиев със Заповед № РД-01-168 от днес.

Глобата за излизане без маска ще е 5000 лв, както и за останалите нарушения.

С пълния текст за заповед можете да се запознаете ТУК.

Законът за здравето дава определение на обществени места:

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2010 г., в сила от 2.06.2010 г.) "Обществени места" по смисъла на чл. 56 са всички места, които са обществено достъпни и/или предназначени за обществено ползване, без оглед на собствеността или правото на достъп, включително и:
а) обектите по § 1, т. 9, букви "б", "г", "д", "е", "ж", "к", "л", "о", "п" и "у";
б) аптеки, дрогерии и оптики;
в) търговските обекти по смисъла на § 1, т. 41 от допълнителните разпоредби на
Закона за данък върху добавената стойност;
г) (изм. - ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) места за настаняване, заведения
за хранене и развлечения, заведения за хранене, прилежащи към туристически хижи по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от Закона за туризма;
д) предприятия за производство, съхраняване и търговия с храни, заведенията за хранене и развлечения, както и заведения за хранене, прилежащи към туристически хижи - туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване;
е) сградите, до които всяко лице има достъп, включително и административните учреждения и други сгради, в които се обслужват или имат достъп гражданите;
ж) асансьорите и стълбищните клетки на всички видове сгради и др.;
з) транспортни средства за обществен превоз - влакове, самолети, кораби, автобуси, трамваи, тролейбуси, метровлакове, микробуси на маршрутни таксиметрови линии, пътнически таксиметрови автомобили и транспортни средства със специално предназначение - санитарни автомобили за болни;
и) (нова - ДВ, бр. 40 от 2012 г.) площадките за игра.

е - Здраве и култура Здравен форум

 

30-03-2020 | виж всички новини | 

Анкета

Анкета: Знаете ли за коя възрастова група тютюнопушенето е най-опасно?
[Виж резултатите]

На този ден

  На 5 юни 1851 г. започва да се публикува романът Чичо Томовата колиба на Хариет Бичър Стоу във вестникк Национална ера.   „Ког... повече