Петък, 25.09.2020
Бъдете отговорни! Спазвайте дистанция!       

На този ден: 15 февруари

 
  • На 15 януари 1945 г. е създадено  Издателство "Просвета".

Издателство Просвета

С Указ № 41 на Регентите на царство България на 15 февруари 1945 г. към Министерството на народното просвещение се създава издателство „Просвета“. В приетата наредба закон се постановяват неговите юридически правомощия, автономно управление и цел: „да издава учебници, учебни помагала, тетрадки и блокове по всички учебни предмети за всички видове и степени училища и за всички образователни институти“.
Създаването на учебниците и учебните помагала е поставено изцяло на научна основа. Върху тях работят изтъкнати университетски преподаватели от всички области на науката, учители с богат опит, преводачи, художници и специалисти по оформление и печат.

През 2000 г. издателство „Просвета“ се преобразува в акционерно дружество.

Издателството е духовен приемник на националната традиция и радетел за модерния път на българското образование.

Издаелство просветаАнкета

Защитени ли са българските медици срещу коронавирус?
[Виж резултатите]

На този ден

  В Браила (Румъния) е създадено Българското книжовно дружество (БКД), преобразувано по-късно в Българска академия на науките (БАН). Основаване... повече