Четвъртък, 25.07.2024
        Нашият сайт се издържа от реклами и дарения!               

14 октомври: Ден на ветеринаря

Ден на ветеринаря

Снимка: Ден на ветеринаря: 14 октомври

В древен Рим  "veterinus" означавало "товарен добитък" и лечителите на животни са наречени "medicus veterinarius" - ветеринарни лекари.

До освобождението на България от турско робство  няма квалифицирани ветеринарни специалисти.

История на ветеринарната медицина в България

Ветеринарните лекари  от руската армия са първите организатори на ветеринарна медицина в България.  След Освобождението през 1878 г. по покана на българското правителство много от тях остават в България. Сред тях са Иван Нейман, Иван Вознесенски, Ото Калнинг, Карл Расс и др.

Ветеринарната служба се формира отначало в рамките на санитарната служба.

Първият законодателен акт, с който се обосновава необходимостта от организирането на ветеринарна служба, са Временни правила за устройването на медицинско управление в България, утвърден на 11 февруари 1879 от Първото обикновено народно събрание.

Първата ветеринарно-бактериологична станция е открита през 1901 г., а през 1923 г. е открит и Ветеринарно-медицинският факултет при Софийския университет.

 От 1924 г. ветеринарните служби стават държавни. След 1944 г. се създават институти по ветеринарно дело. Постигнати са успехи в борбата с епизоотиите и паразитните болести. Провежда се  ветеринарно-санитарна експертиза на хранителните продукти от животински произход (Държавен ветеринарно-санитарен контрол).

 Основател на единствения български  "музей по история на ветеринарната медицина" (в Аксаково) е д-р Тодор Стаматаов от град Варна.

14-10-2023 | виж всички новини | 


loading...

На този ден

  На 25 юли 1968 г. папа Павел VI издава енцикликата Humanae Vitae, с която забранява на католиците използването на изкуствени методи (презерв... повече

Препоръчани страници