Сряда, 31.05.2023
Участвайте в рубриката "Стани автор"                Нашият сайт се издържа от реклами и дарения!               

Има ли право журналист да изнася данни за ваксинацията на депутат

Има ли право журналист да изнася данни за ваксинацията на депутат

Снимка: Има ли право журналист да изнася данни за ваксинацията на депутат

 

Разгласяването на здравния статус за ваксинацията на депутатите от "Възраждане" в репортаж на бтв повдигна темата за защитата на личните данни.

Материята относно личните данни по здравословното състояние на гражданите е уредена в Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Дефиницията за такъв тип данни е дадена в т. 35 от Преамбюла на регламента и чл. 4, т. 15 от Регламента, нашият закон прави препратка към Регламента, без да дава самостоятелно определение. Ваксинационният статус на гражданите определено е част от тези здравни данни. Това се потвърждава и от становището на Комисията за защита на личните данни (“КЗЛД”) с рег. № ПНМД-01-93/06.10.2021 г., дадено във връзка с обработването на данни при цифровия COVID сертификат, популярно познат като “зелен сертификат”.

В чл. 9 от Регламента и чл. 51 от българския закон здравните лични данни се определят като чувствителни и съответно такива с повишена закрила. Тези данни могат да се предоставят на трети лица само в някоя от изрично посочените нормативни хипотези. Например при дадено изрично съгласие от лицата, за упражняването на трудови и социални права и др. В нашумелия в обществото случай от преди няколко дни, когато определена телевизия си позволи да извади публично данни от ваксинационния статус на депутати, включително дата на ваксинация и вид ваксина, съгласно общоизвестните факти по случая не е налице нито една от нормативните хипотези, която да позволи такива действия.

В случая обаче въпросът е дали телевизията разпространява такива данни или самите депутати ги споделят като отговор на зададени въпроси!

Особеният защитен характер на тези данни е виден и от посоченото по-горе становище на КЗЛД, в което се казва следното:

“Единствената правна възможност за администраторите, извън посочената в параграф втори, да осигурят баланс при изпълнението, както на заповедите на министъра на здравеопазването, така и на законодателството за защита на личните данни, е да извършват проверка на Цифровия COVID сертификат на ЕС, без да съхраняват резултатите от нея. Тези действия могат да се извършат само при доброволно представяне на сертификата, а липсата на такова представяне не може да се използва за ограничаване на правата и свободите на физическите лица.”

Нарушаването на правилата за обработване на личните данни по здравословното състояние на гражданите е много сериозно нарушение.

Засегнатите лица могат да си защитят правата чрез жалба до КЗЛД или до съда по реда на АПК, в рамките на съдебното производство може да се потърси и обезщетение. В чл. 85 от Закона за защита на личните данни.са предвидени и административни санкции за нарушаване на закона, като чл. 85, ал. 3 от закона препраща към чл. 83, параграф 5 от Регламента. Тези европейски санкции са изключително сурови: 

“Нарушенията на посочените по-долу разпоредби подлежат, в съответствие с параграф 2, на административно наказание „глоба“ или „имуществена санкция“ в размер до 20 000 000 EUR или, в случай на предприятие — до 4 % от общия му годишен световен оборот за предходната финансова година, която от двете суми е по-висока.” Не на последно място злоупотребата с лични данни може да има и наказателноправни аспекти, например може да осъществява състава на длъжностно престъпление.

Адв. Милен Пенев 

Източник Актуално

Здраве и култура Здравен форум

12-01-2022 | виж всички новини | 


loading...

Анкета

Смятате ли, че Мария Габриел е подходяща за премиер?
[Виж резултатите]

На този ден

  На 31 май 2001 г. за химн на Българската армия официално е обявен маршът "Велик е нашият войник".   Великъ е нашият... повече

Препоръчани страници