Събота, 08.05.2021
Бъдете отговорни! Спазвайте дистанция!       

На този ден: 13 април

 

На 13 април  2005 г.  Договорът за присъединяване на България и Румъния към Европейския съюз е гласуван с мнозинство от Европейския парламент.

Влиза в сила от 1 януари 2007 година.

Договорът за присъединяване на България и Румъния към ЕС е договор между Европейския съюз, от една страна, и България и Румъния, от друга страна, за присъединяването на тези две страни към ЕС. В същото време той променя няколко клаузи, първоначално съгласувани от Договора от Ница.
На 13 април 2005 г. Европейският парламент одобрява подписването на присъединителните договори за България и Румъния, дефакто потвърждавайки присъединяването им към ЕС. Парламентът гласува за присъединяването на Румъния с 479 "за", 93 "против" и 71 "въздържали се". България получава малко по-позитивен вот с 522 "за", 70 "против" и 69 "въздържали се".
Договорът е подписан на 25 април 2005 г. в Люксембург. Той е ратифициран от всички страни-членки на Европейския съюз и влиза в сила на 1 януари 2007.
Европейският съюз е наднационална организация, чиито принципи и институции са дефинирани чрез приемането през годините на редица последователни международни договори, поради което има множество препокриващи се правни структури.
Договорът за присъединяване от 2005 променя:

  • Договора от Рим (учредяващ Европейската общност),
  • Договора за създаване на Евратом
  • Маастрихтския договор (учредяващ Европейския съюз),
  • както и други договори, образуващи сегашната правна рамка на ЕС.


Анкета

Кой политически лидер се ползва с Вашето доверие?
[Виж резултатите]

На този ден

  На 8 май 1978 г. Райнхолд Меснер изкачва Еверест без кислороден апарат. Райнхолд Меснер (на немски: Reinhold Messner) е известен алпи... повече

Препоръчани страници