Събота, 29.02.2020

Начало » Здраве » Увеличение на заплатите в здравеопазването с нов колективен трудов договор

Увеличение на заплатите в здравеопазването с нов колективен трудов договор

Увеличение на заплатите в здравеопазването с нов колективен трудов договор
По-високи заплати в здравеопазването

 

Новият Колективен трудов договор КТД в отрасъл Здравеопазване регламентира увеличение на работните заплати

 

 

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев и представители на национално представени работодателски и синдикални организации подписаха Колективния трудов договор, регламентиращ трудовите и осигурителни отношения на работещите в отрасъл „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”.

„Надявам се, че показателите за начална работна заплата в сектор „Здравеопазване“ по категории персонал, които са залегнали в Колективния трудов договор,  ще бъдат постигнати и ще бъдат база за надграждане в следващите години, с оглед важността на труда на работещите в българското здравеопазване. Нека този договор да послужи за база да постигнем удовлетвореност както от страна на пациентите за качеството на медицинските грижи, така и на заетите в системата, които дават своя труд за това лечение“. Това посочи министърът на здравеопазването Кирил Ананиев.

Текстът на договора цели по-високи минимални прагове на трудовите възнаграждения за ангажираните в здравната система.

Отрасловото споразумение се прилага за всички лечебни заведения; за второстепенни разпоредители с бюджетни средства към министъра на здравеопазването; за структурите по училищно и детско здравеопазване, както и за здравните кабинети в специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца и възрастни.

Е-здравеЙ Здравен форум

 

08-11-2018 | виж всички новини | 

comments powered by Disqus

Коментари


Най-четени

 За теб

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio