Четвъртък, 21.02.2019

Начало » Здравен форум » МЗ е осигурило лекарствата за лечението на пациентите с ХИВ

МЗ е осигурило лекарствата за лечението на пациентите с ХИВ

МЗ: Има лекарства за пациентите с ХИВ
МЗ: Има лекарства за пациентите с ХИВ

 

Министерството на здравеопазването информира,че са осигурени медикаменти за пациенти с ХИВ в специализираните центрове в Стара Загора и Варна.

Към момента за УМБАЛ „Проф. Ст. Киркович“ АД - гр. Ст. Загора са осигурени всички заявени за месеците май и юни 2018 г. видове и количества антиретровирусни лекарствени продукти.

Лекарственият продукт с INN Darunavir е осигурен чрез освобождаване на количества от Оперативния резерв от антиретровирусни лекарствени продукти и чрез договор, сключен от МЗ с търговец на едро, за което изпълнителният директор на УМБАЛ „Проф. Ст. Киркович“ АД - гр. Ст. Загора е уведомен с писма с рег. №33-21-34/09.05.2018 г. и рег. №33-21-55/11.05.2018 г.

Лекарственият продукт Stocrin film coated tablet 200 mg x 90 (INN Efavirenz) е осигурен чрез освобождаване на количества от Оперативния резерв от антиретровирусни лекарствени продукти, за което изпълнителният директор на УМБАЛ „Проф. Ст. Киркович“ АД - гр. Ст. Загора е уведомен с писмо с рег. №33-21-34/09.05.2018 г.

Лекарственият продукт с INN Emtricitabine/Tenofovir disoproxil film-coated tablet 200/245 mg x 30 е осигурен чрез договор, сключен от МЗ с търговец на едро, за което изпълнителният директор на УМБАЛ „Проф. Ст. Киркович“ АД - гр. Ст. Загора е уведомен с писмо с рег. №20-Р-60/09.05.2018 г.

За УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД - гр. Варна  заявените за месец май 2018 г. опаковки от лекарствения продукт с INN Darunavir са осигурени чрез освобождаване на количества от Оперативния резерв от антиретровирусни лекарствени продукти, за което изпълнителният директор е уведомен с писмо с рег. №33-21-34/09.05.2018г.

С цел осигуряване непрекъснатост на терапията на HIV позитивните пациенти Министерството на здравеопазването е предприело следните действия:

1. Преразпределени са всички количества от наличния резерв на МЗ към лечебните заведения, крайни получатели по Наредба № 34/2005г. по следните позиции:

- Darunavir

- Raltegravir

- Tenofovir disoproxil - в количества, достатъчни да обезпечат нуждите на лечебните заведения до края на месец юни

- Efavirenz - в количества, достатъчни да обезпечат нуждите на лечебните заведения до края на месец юни

2. Допълнителни количества са закупени от МЗ на стойност до 30 000лв. без ДДС по всяка от следните позиции:

- Darunavir – доставен на 10.05.2018 г.

- Raltegravir – доставен на 14.05.2018 г.

3. За лекарствения продукт Emtricitabine/Tenofovir disoproxil е закупено количество на стойност 30 000лв. без ДДС, което е разпределено в лечебните заведения на 09.05.2018 г.

Е-здравеЙ Здравен форум

16-05-2018 | виж всички новини | 

comments powered by Disqus

Коментари


Най-четени

 За теб

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio