Сряда, 19.12.2018

Направи си сайт консултации

Начало » Библиотеки » Люлка за живот: Трета библиотека за пациента в болницата 1 АГ Св. София

Люлка за живот: Трета библиотека за пациента в болницата 1 АГ Св. София

Люлка за живот, трета библиотека за пациента в 1 АГ
Трета библиотека за пациента Люлка за живот в 1 АГ
 

 

 

Трета библиотека за пациента в 1 АГ болница „Св. София“ „Люлка за живот" се открива в отделението „Патология на бременността“ на 15 октомври 2015 г. от 11 часа

 

 

Организатори:  Пациентски организации „Заедно с теб“, Институт по иновации,  сдружение "Родилница",  1 АГ Болница  ”Света  София”.
 

  
Библиотеката „Люлка за живот“ е част от Инициативата „Усмихни се и ще успееш. Библиотека за теб“ на Пациентски организации „Заедно с теб,  Асоциация за репродуктивно здраве, бременност и грижа за децата „Усмихни се“, Алианс на трансплантираните и оперираните АТО „Бъдеще за всички“, Асоциация на пациентите със сърдечно-съдови заболявания, Институт по иновации. Първата библиотека за пациента беше за Коледа в ИСУЛ, а втората по повод на 21 януари – ден на родилната помощ в „Майчин дом“.

Идея на Трета библиотека за пациента "Люлка за живот" в болница 1 АГ Света София

Идеята на инициативата Библиотека за пациента в болницата е да усмихнем пациентите и е посветена на каузата за повече деца на България.

Каузата на Трета библиотека за пациента е в подкрепа на първия контакт между майката и бебето. Въпреки множеството медицински проучвания за ползите от ранния контакт между бебето и майката, българските болници продължават рутинно да ги разделят и да нарушават правата на родилката. 

През месеците май - септември са проведени две проучвания, чиито резултати ще бъдат изнесени при откриването на библиотеката "Люлка за живот":

 
- Нагласи относно СЕКЦИОТО ПО ЖЕЛАНИЕ, необходимост от нормативни промени в тази посока, информирано съгласие за секцио с обосноваване на рисковете, изкривяване на медицинската необходимост от секцио поради финансови интереси

- Проучване за удовлетвореност на пациентите от здравните грижи в 1 АГ Болница „Св. София“. На откриването ще присъстват дарители, лекари и сестри от 1 АГ Болница ”Света СОФИЯ” ЕАД, пациенти на болницата, журналисти, някои автори на дарените книжки, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи, гости. Поканени са представители на Столична община. На събитието ще връчим Грамоти за ангажираност към детското и майчино здраве

 
Дарителите на Трета библиотека за пациента "Люлка за живот":
Д-р Райна Томова и д-р Зорка Угринова от Европейската школа по клинична хомеопатия, г-н Димитър Пехливанов, Българската асоциация за управление на хора.

 

 
Откриването на Трета библиотека за пациента в болница "Св. София" „Люлка за живот“ съвпада с нашата кауза за реални ангажименти и подкрепа на институциите за детското и майчино здраве през 2015 г.

Бихме искали тези книжки да носят посланието на добротата и благодарността.

Инициативата е с медийната подкрепа на сайта Е-здравеЙ - http://e-zdravey.com/
Предстои откриването на следващи библиотеки.
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Първа АГ болница „Св. София” е първото специализирано здравно aкyшepo-гинекологично заведение, построено след 9.IX.1944 год. в България

През 1994 година с решение на Столичния общинcки съвет се преименува и оттогава носи името 1 АГ Болница София. От 1959 до 1978 год. I АГ болница е основна база на Катедрата по АГ на МУ- София за обучение на студенти и специализанти.
От основаването на болницата до момента, тя е основна база на Медицинския колеж - София, за обучение на aкyшepки. 
В петдесет годишната си история болницата е ръководена от най-изтъкнати български лeкapи aкyшер-гинеколози кaтo: Проф. Бояджиев, Проф. Hикoлoв, Проф. Папазов, д-р. Илиев, д-р. Haкoв, д-р. Кънчев. По настоящем изпълнителен директор е доц. д-р Иван Костов.

 
В настоящия период, въпpeки трудностите на времето, в кoeтo живеем, болницата продължава да развива своите дейности в пocoкaтa на цялостен отговор на въпросите на женското здраве. 
С огромното внимание и грижи от страна на Ръкoвoдcтвoтo на Столична община, успяваме да обновяваме апаратурата за мeдицинcкa диагностика, да поддържаме състоянието на сградния фонд и да осигуряваме безотказна, 24 часова готовност за справяне с най-тежките състояния в областта на женското и дeтcкo здраве. 
Благодарение на усилията на целия състав в последните 10 години I АГ болница се утвърди кaтo единственото в страната специализирано лечебно заведение, способно да отговори на вcички медицински нужди на жените и децата - aкyшepcтвo, гинекология и онкoгинекология, стерилитет, мамология, спешна неонатология, генетична консултация, хирургия на гърда, усложнения в климaктepичнaтa възраст, модерна клинична и микpoбиoлoгичнa лаборатории, модерни лапаpocкoпcки методи на изследване и лечение. Болницата разполага с 264 легла. 

За 58 години в 1 АГ Света София са се родили 170 992 деца - един голям български град

За период 01.01.2015-27.05.2015г. в отделение "Патология на бременността" /където ще се обособи библиотеката/ са преминали 1006 пациентки (основно за задържане), които са имали общо 2883 леглодни при среден престой от 2.87 дни всяка.

 

Българска асоциация за управление на хора е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да развива най-добрите професионални практики в управлението и развитието на човешкия капитал, чрез това да повишава добавената стойност за организациите и да допринася за обогатяване на потенциала и професионалната изява на хората. Асоциацията работи и в посока подпомагане и развитие на професионалистите в областта на управлението на човешките ресурси, издигане статута на професията и установяване на високи стандарти в работата, съизмерими със световните практики и тенденции в професията.

Понастоящем Асоциацията има над 850 индивидуални и корпоративни членове, работещи в сферата на управлението и развитието на човешкия капитал като ръководители на дирекции и отдели по човешки ресурси в български и мултинационални компании, мениджъри по обучение и развитие, експерти в подбора и селекцията на персонал, управлението на възнагражденията и придобивките. 

 

Сдружение  „РОДИЛНИЦА” - за жените и раждането с любов

„Родилница”е сдружение на жени и майки, родено от инициативата на неформална гражданска група през 2009 г. Основните цели на организацията са да съдейства за подобряване на състоянието на майчиното здравеопазване в България, за уважение към майката при вземане на решения, отнасящи се до нея и нейното бебе, за спазване на човешките и гражданските права на жените и техните семейства през бременността, по време на раждане и в послеродовия период. Сдружението разпространява информация, включително интересни преводни материали, чрез интернет страницата www.rodilnitza.com и социалните мрежи, организира кампании и инициативи и оказва съдействие в случаите на нарушени права.

Сдружение „Родилница“ е регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза през 2012 г., но още от 2009 г. работи като неформална гражданска организация.

 

 

02-06-2015 | виж всички новини | 

comments powered by Disqus

Коментари


Най-четени

 За теб

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio