Вторник, 16.07.2019

Начало » Здраве » Частните болници: Проблемите в здравеопазването да се решават веднага

Частните болници: Проблемите в здравеопазването да се решават веднага

Сдружение на частните болници
Сдружението на частните болници с предложение

Острите проблеми в болничното здравеопазването трябва да започнат да се решават веднага на основата на интензивни консултации с всички институции и заинтересовани страни

Това бе темата на пресконференцията, организирана от Националното сдружение на частните болници.

НСЧБ е отговорна неправителствена организация, която представлява по-голямата част от частните инвестиции в болничното здравеопазване. От сдружението заявиха, че са готови на сътрудничество с всички институции в сферата на здравеопазването за преодоляване на спешните проблеми в системата чрез устойчива и ефективна политика за болнична помощ и свързаните със сектора законодателни промени.

Според сдружението на частните болници на спешно обсъждане подлежат следните актуални теми:

Премахване на лимитите

От 2000 година до 2014 година болниците работеха без лимити. Необходимо е спешно да се възстанови принципът средствата за лечение да следват пациента. Механизмите за контрол на качеството и методиките за отчет на дейността следва да бъдат преосмислени с всички заинтересовани страни. Болниците не по-малко от НЗОК имат ясна необходимост от ефективен контрол на качеството и отчетността. Само честната конкуренция може да послужи за база за информиран избор на пациентите.

Медицинските стандарти

В настоящия си вид медицинските стандарти създават повече проблеми, отколкото решават. В много случаи с тях се създават административни препятствия без медицинска необходимост, съответно те не водят до по-високо качество, а оскъпяват ненужно медицинската помощ. Ние сме готови да предложим своята експертиза за разработването на реални стандарти за качество на диагностичните и лечебни дейности, които стандарти да описват процесите и да бъдат приети с максимално широко съгласие във възможно най-кратки срокове.

Инвестициите в лечебните заведения

Настояваме за премахване на нормативните ограничения пред инвестициите. По своята същност Националната здравна карта следва да предоставя необходимата информация, като не възпрепятства разкриването на нови лечебни заведения и дейности. Съгласуването на инвестиционни намерения би следвало да е с уведомителен, а не с рестриктивен характер.

Премахване на монопола в задължителното здравно осигуряване       

Предлагаме въвеждането на няколко подготвителни стъпки, без които не би могла да се извърши демонополизация:

Въвеждане на лични осигурителни сметки за всяко здравноосигурено лице, които да дават информация на лицето и на компетентните органи за сумата на внесените осигурителни вноски и сумата на платените от НЗОК медицински услуги.
Ревизия на категориите лица, осигурявани за сметка на Републиканския бюджет. Предлагаме по този регламент да бъдат осигурявани само децата до 18-годишна възраст на база среден осигурителен доход и пенсионерите на база размер на получаваната пенсия.
Изваждане на задължителното здравно осигуряване от ограниченията на Закона за публичните финанси.

НСЧБ са готови да се включит активно в широки обсъждания със заинтересованите страни и инстуциите още за:

Изграждане на Национална здравна информационна система
Подобряване на правилата на медицинската експертиза на работоспособността за повишаване на нейната ефективност и справедливост
Повишаване на ефективността на профилактичните дейности
Повишаване на ефективността и стимулиране на разумното използване на лекарствени продукти
Други проблеми и въпроси от значение за здравето на населението.

Е-здравеЙ Здравен форум

 

22-06-2017 | виж всички новини | 

comments powered by Disqus

Коментари


Най-четени

 За теб

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio